Aktualności

Erasmus+ Programme

Program Erasmus+ na lata 2014-2020

W roku akademickim 2014/2015 skończył się, dobrze znany, program Erasmus. Jego miejsce zajął Program Erasmus+ w całkiem nowej formule, którego kształt ustaliła Komisja Europejska. Program Erasmus+ obejmuje pięć, dotychczas prowadzonych osobno, programów: Comenius, Leonardo, Erasmus, Grundtvig oraz Transvensal.

Struktura Programu Erasmus+ obejmuje:

1. Mobilność edukacyjną studentów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz pracowników w zakresie prowadzenia zajęć, odbyciu stażów lub profesjonalnych szkoleń.

2. Współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, w tym:

- partnerstwa strategicznego pomiędzy organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi w edukację i szkolenie.
- partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami kształcenia i szkolenia.
- platformy informatyczne, obejmujące wszystkie sektory edukacji i szkoleń, w szczególności e-twinning, umożliwiające wirtualną mobilność i wymianę dobrych praktyk oraz otwarcie dostępu dla uczestników z krajów sąsiedzkich.

3. Wsparcie reform polityki edukacyjnej poprzez:

- wdrażanie programu polityki Unii w dziedzinie kształcenia i szkolenia, m.in. w zakresie Procesu Bolońskiego i Kopenhadzkiego.
- wdrażanie w państwach uczestniczących unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności kształcenia: w szczególności Europass, Europejskie Ramy kwalifikacji, Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, Europejskie Ramy ds. Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, Europejski Rejestr Agencji Akredytacyjnych, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym.
- wsparcie dla europejskich sieci i organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji i szkoleń.
- dialog polityczny z właściwymi europejskimi zainteresowanymi stronami w dziedzinie edukacji i szkoleń.
- Krajowe Ośrodki Uznawalności Akademickiej, Eurydice, sieci Euroguidance oraz krajowe centra Europass.

Więcej informacji na temat Erasmus+:

http://erasmusplus.org.pl/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_en.htm?locale=en
(Badania dotyczące wpływu unijnego programu Erasmus na zwiększenie zatrudnienia i mobilności zawodowej studentów)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.