Wyjazdy pracowników

Autor: BWM, ostatnia aktualizacja: 08.06.2017
REKRUTACJA NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU  ERASMUS+ 
W ROKU AKADEMICKIM  2017/2018 JEST PROWADZONA W TERMINIE:
25 MAJ 2017 - 31 SIERPIEŃ 2017

Wyjazdy oferowane w Erasmus+ są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjują interesującą współpracę między jednostkami uczelni oraz instytucjami partnerskimi.

Program Erasmus+ oferuje pracownikom następujące możliwości udziału w międzynarodowej wymianie:

Wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych – STA (Staff Mobility for Teaching Assignments)

  • Wyjazd na STA może być realizowany jedynie do Europejskich Uczelni, z którymi Ignatianum ma podpisane umowy bilateralne w ramach Programu Erasmus+. Wykaz wszystkich uczelni partnerskich Ignatianum w ramach Programu Erasmus+, zakresy umów oraz bazę kontaktów do tych uczelni znajdą Państwo w formie tabeli.
  • Pracownicy wyjeżdżający w ramach STA zobowiązani są do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych (od 2 do 5 dni) dla studentów zagranicznej uczelni przyjmującej.
  • Minimalny poziom znajomości języka obcego, w którym będą prowadzone wykłady/ odbywane szkolenie jest B2 według Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Wyjazdy do zagranicznych instytucji w celach szkoleniowych – STT (Staff Mobility for Training).

  • Celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu (Workshop, Receiving Training as part of a Staff Training Week, Receiving Training as an individual, Job Shadowing, Other) które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia (od 2 do 5 dni), a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika.
  • Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji.
  • Głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską.
  • Dla wszystkich osób zainteresowanych wyjazdem szkoleniowym STT (Staff Training Mobility) w ramach programu Erasmus+ alternatywą mogą być oferty szkoleń zagranicznych lub wyjazd w ramach tzw. staff week. Przykładowe oferty są aktualizowane na stronach: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-szkolen zagranicznych/  oraz http://staffmobility.eu/staff-week-search
Dokumenty rekrutacyjne:

W wyznaczonym terminie (ogłoszonym w zakładce Aktualności) pracownik składa w Biurze Współpracy Międzynarodowej komplet wymaganych dokumentów:

1. Kwestionariusz na wyjazd zagraniczny w Programie Erasmus+.
2. Wypełniony Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement) - wypełniają osoby wyjeżdżające w celu prowadzenia wykładów lub Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility for Training Mobility Agreement)- wypełniają osoby wyjeżdżające w celach szkoleniowych.
3. Wstępnego potwierdzenie gotowości przyjęcia z uczelni/instytucji przyjmującej (w formie zatwierdzonego formularza wymienionego w pkt. 2; akceptowana jest również alternatywnie korespondencja mailowa potwierdzająca gotowość przyjęcia)

Kwalifikacja kandydatów do wyjazdów:

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ na posiedzeniu dokonuje oceny kandydatur na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych zawartych w §5 REGULAMINU na wyjazdy pracowników.

Każdy wnioskodawca otrzymuje decyzję, która informuje, czy wyjazd jest możliwy do zrealizowania. Osoby, które otrzymały decyzję pozytywną na wyjazd, gromadzą wszytskie dokumenty niezbędne do zrealizowania mobilności.

Najważniejsze dokumenty przed wyjazdem:

1. Dokument: Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement)/ Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility for Training Mobility Agreement) musi być podpisany przed wyjazdem przez wszytskie 3 strony: pracownika, uczelnię przyjmującą oraz uczelnię macierzystą (Uczelnianego Koordynatora Erasmus+).
3. Oświadczenie (niezbędny jest rachunek walutowy w Euro, nie jest wymagana kserokopia otwarcia rachunku bankowego).
4. Kserokopia wniosku o udzielenie urlopu szkoleniowego z podpisem przełożonego (oryginał składany jest w Dziale Kadr). Formularz wniosku dostępny jest w zakładce  Dział Kadr
lub tutaj.
5. Kserokopia ubezpieczenia zdrowotnego na czas wyjazdu. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest wydawana "od ręki" w oddziale NFZ (we wniosku o wydanie karty EKUZ należy zaznaczyć opcję: wyjazd turystyczny).
6. Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC). Obowiązek zapewnienia sobie ubezpieczeń leży po stronie Uczestnika.

Po dostarczeniu wszystkich powyższych dokumentów do BWM, pracownik podpisuje tzw. Umowę finansową pomiędzy uczelnią a pracownikiem - prowadzenie zajęć dydaktycznych/ szkolenie. Po podpisaniu umowy, następuje przelanie dofinansowania w formie ryczałtu.

Najważniejsze dokumenty po zrealizowaniu wyjazdu:

1. Wzór confirmation for Staff Mobility for Teaching Mobility - STA (dostarczają osoby wyjeżdżające w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych). Akceptowany jest również formularz stosowany przez uczelnię przyjmującą.
2. Wzór confirmation for Staff Mobility for Training Mobility - STT (dostarczają osoby wyjeżdżające w celach szkoleniowych). Akceptowany jest również formularz stosowany przez uczelnię/instytucję przyjmującą.
3. Po zakończeniu mobilności obowiązkiem uczetnika mobilności jest wypełnienie on-line Ankiety Stypendysty Erasmusa, co jest konieczne do rozliczenia wyjazdu.
4. Indiwidualny raport opisowy z pobytu opisujący upowszechnianie i wykorzystywanie nabytych doświadczeń.

Dofinansowanie wyjazdów:

Stypendium Programu Erasmus+ to jedynie dofinansowanie mające pomóc w pokryciu zwiększonych kosztów utrzymania za granicą. Nie pokrywa pełnych kosztów podróży i pobytu w innym kraju.
Wyjazdy z AIK mogą być tylko dofinansowane maksymalnie na 5 dni. Finansowanie jest w formie ryczałtu.

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w euro wypłacana z budżetu ERASMUS+

GRUPA I
Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

GRUPA II
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110

GRUPA III
Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Portugalia, Słowacja

100

GRUPA IV
Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80


Więcej informacji na temat wyjzadów pracowników zawarte jest w regulaminie, który można znależć
tutaj.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.