Wyjazdy pracowników

Erasmus pracownicy

REKRUTACJA NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU  ERASMUS+  W ROKU AKADEMICKIM  2017/2018 PREWIDYWANA JEST W TERMINIE:
MAJ 2017 - SIERPIEŃ 2017

Wyjazdy oferowane w Erasmus+ są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjują interesującą współpracę między jednostkami uczelni oraz instytucjami partnerskimi.

Program Erasmus+ oferuje pracownikom następujące możliwości udziału w międzynarodowej wymianie:

  • wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych – STA (Teaching Staff Mobility)*,
  • wyjazdy do zagranicznych instytucji w celach szkoleniowych – STT (Training Staff Mobility).

* Wyjazd na STA może być realizowany jedynie do Europejskich Uczelni, z którymi Ignatianum ma podpisane umowy bilateralne w ramach Programu Erasmus+. Wykaz wszystkich uczelni partnerskich Ignatianum w ramach Programu Erasmus+, zakresy umów oraz bazę kontaktów do tych uczelni znajdą Państwo w formie tabeli

Dla wszystkich osób zainteresowanych wyjazdem szkoleniowym STT (Staff Training Mobility) w ramach programu Erasmus+ alternatywą mogą być oferty szkoleń zagranicznych lub wyjazd w ramach tzw. staff week.
Przykładowe oferty są aktualizowane na stronachhttp://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-szkolen-zagranicznych/  oraz http://staffmobility.eu/staff-week-search

Dokumenty rekrutacyjne:

W wyznaczonym terminie (ogłoszonym w zakładce Aktualności) pracownik składa w Biurze Współpracy Międzynarodowej komplet wymaganych dokumentów:

1. Kwestionariusz na wyjazd zagraniczny w Programie Erasmus+.
2. Wstępnie wypełniony Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement) - wypełniają osoby wyjeżdżające w celu prowadzenia wykładów lub Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility for Training Mobility Agreement)- wypełniają osoby wyjeżdżające w celach szkoleniowych.
3. Wstępnego potwierdzenie gotowości przyjęcia z uczelni/instytucji przyjmującej (w formie zatwierdzonego formularza wymienionego w pkt. 2; akceptowana jest również alternatywnie korespondencja mailowa potwierdzająca gotowość przyjęcia)

Kwalifikacja kandydatów do wyjazdów realizowanych od 01.10.2016 roku oparta jest na następujących kryteriach:

• ocena wstępnie wypełnionego formularza Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement)/Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility for Training Mobility Agreement)
Wymagana jest znajomości języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia/odbywanie szkolenia w zagranicznej uczelni/instytucji na poziomie minimum B2 
pierwszeństwo w wyjazdach STA lub STT mają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
pierwszeństwo w wyjazdach STT mają pracownicy administracyjni
pierwszeństwo w wyjazdach mają pracownicy, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy oraz tych z młodszym stażem
w przypadku dużej liczby zgłoszeń, o kwalifikacji będzie również decydować kolejność złożenia wniosku

  KRYTERIUM 1 KRYTERIUM 2 KRYTERIUM 3 KRYTERIUM 4 KRYTERIUM 5
ocena Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement/Staff Mobility for Training Mobility Agreement wstępne ustalenie z uczelnią/instytucją gotowości przyjęcia forma zatrudnienia  okres zatrudnienia częstotliwość wyjazdu
zakładane cele i oczekiwane rezultaty szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika w znacznym stopniu przyczynia się do podniesienia kwalifikacji zakładane cele i oczekiwane rezultaty szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika w nieznacznym stopniu przyczynia się do podniesienia kwalifikacji gotowość przyjęcia brak umowa o pracę umowa cywilno-prawna poniżej 10 lat od 10 do 20 lat powyżej 20 lat po raz pierwszy 2-3  razy powyżej 3 razy
punkty 2 1 4 0 1 0 3 2 1 3 2 1

 

Najważniejsze dokumenty przed wyjazdem:

1. Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement) - wypełniają osoby wyjeżdżające w celu prowadzenia wykładów. Musi być podpisany przed wyjazdem przez wszytskie 3 strony: pracownika, uczelnię przyjmującą oraz uczelnię macierzystą (Uczelnianego Koordynatora Erasmus+).
2. Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility for Training Mobility Agreement) - wypełniają osoby wyjeżdżające w celach szkoleniowych. Musi być podpisany przed wyjazdem przez wszytskie 3 strony: pracownika, uczelnię/instytucję przyjmującą oraz uczelnię macierzystą (Uczelnianego Koordynatora Erasmus+).
3. Oświadczenie dotyczące wypłaty stypendium (niezbędny jest rachunek walutowy w Euro, nie jest wymagana kserokopia otwarcia rachunku bankowego).
4. Kserokopia wniosku o udzielenie urlopu szkoleniowego z podpisem przełożonego (oryginał składany jest w Dziale Kadr). Formularz wniosku dostępny jest w zakładce  Dział Kadr:
 tutaj.
5. Kserokopia ubezpieczenia zdrowotnego na czas wyjazdu. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest wydawana "od ręki" w oddziale NFZ (we wniosku o wydanie karty EKUZ należy zaznaczyć opcję: wyjazd turystyczny).
6. Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC). Obowiązek zapewnienia sobie ubezpieczeń leży po stronie Uczestnika.

Najważniejsze dokumenty po zrealizowaniu wyjazdu:

1. Confirmation for Staff Mobility for Teaching Mobility - STA (dostarczają osoby wyjeżdżające w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych).
2. Confirmation for Staff Mobility for Training Mobility - STT (dostarczają osoby wyjeżdżające w celach szkoleniowych). 
3. Po zakończeniu mobilności obowiązkiem uczetnika mobilności jest wypełnienie on-line Ankiety Stypendysty Erasmusa, co jest konieczne do rozliczenia wyjazdu.
4. Sprawozdanie z pobytu  opisujące upowszechnianie i wykorzystywanie nabytych doświadczeń.

Dofinansowanie wyjazdów:

Stypendium Programu Erasmus+ to jedynie dofinansowanie mające pomóc w pokryciu zwiększonych kosztów utrzymania za granicą. Nie pokrywa pełnych kosztów podróży i pobytu w innym kraju.
Wyjazdy z Ignatianum mogą być tylko sfinansowane maksymalnie na 5 dni. Finansowanie jest w formie ryczałtu.

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w euro wypłacana z budżetu ERASMUS+

GRUPA I
Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

GRUPA II
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110

GRUPA III
Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Portugalia, Słowacja

100

GRUPA IV
Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80

 

Więcej informacji na temat wyjzadów pracowników zawarte jest w regulaminie, który można znależć tutaj.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.