Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia pierwszego stopnia, stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego. Ich celem jest wykształcenie u studentów zespołu wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, dzięki którym absolwent dziennikarstwa Akademii Ignatianum będzie przygotowany do wykonywania zawodu dziennikarza.

Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej Akademii Ignatianum w Krakowie posiada - oraz potrafi zastosować w praktyce dziennikarskiej - podstawową wiedzę oraz terminologię z zakresu dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, a także dyscyplin naukowych właściwych dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej, przede wszystkim takich jak: literaturoznawstwo, filozofia, historia, religioznawstwo, a także: nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, psychologia, politologia. Wiedza ta pozwala mu na rozumienie otaczającego świata i zachodzących wydarzeń oraz na aktywne uczestnictwo w rozmaitych obszarach życia publicznego. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej rozumie podstawowe zasady analizy oraz interpretacji wytworów kultury, faktów życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Równocześnie Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej uczestniczy w wydarzeniach publicznych i utrzymuje, niezbędne do wykonywania zawodu, kontakty z instytucjami życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego.

Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej Akademii Ignatianum w Krakowie posiada podstawową wiedzę o: komunikacji medialnej i jej odbiorcach, o metodach diagnozowania ich potrzeb oraz ocenie jakości przekazów medialnych. Zna on procedury, normy (prawne, zawodowe, etyczne), a także reguły organizujące instytucje medialne. Absolwent dziennikarstwa posiada wiedzę o nowoczesnych strategiach działania i funkcjonowania instytucji życia publicznego oraz umie zaplanować i zrealizować strategie ich działania.

Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej Akademii Ignatianum w Krakowie potrafi pozyskiwać oraz weryfikować informacje niezbędne do wykonywania zawodu, wykorzystując w swojej pracy rozmaite źródła informacji dziennikarskich i na ich podstawie redagować teksty przeznaczone do publikacji, zgodnie z obowiązującymi normami zawodowymi, etycznymi i prawnymi. Absolwent dziennikarstwa posiada (i potrafi zastosować w praktyce) podstawową wiedzę o języku: jego naturze społecznej, uwarunkowaniach kulturowych, zmienności historycznej i normach poprawnościowych. Dzięki temu potrafi rozpoznawać próby manipulacji i propagandy w przekazie medialnym, a także odpowiednio reagować na nie.

Wszystko to pozwala mu na świadome i aktywne uczestnictwo w procesie komunikacji społecznej poprzez publikowanie w środkach masowego przekazu m.in.: artykułów, reportaży, wywiadów, komentarzy, felietonów. Tym samym Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej Akademii Ignatianum w Krakowie przekazuje informacje o faktach, wydarzeniach, opiniach i poglądach, kształtując tym samym (zgodnie z zasadami etyki) opinię publiczną.

W swojej pracy Absolwent dziennikarstwa posługuje się profesjonalnymi programami cyfrowymi oraz sprzętem komputerowym i audiowizualnym w zakresie przygotowania materiałów dziennikarskich oraz technik ich edycji. Posiada także umiejętności językowe w zakresie języka obcego (angielskiego) na poziomie B2, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Absolwent dziennikarstwa Akademii Ignatianum w Krakowie wykazuje wrażliwość na rozmaite aspekty współistnienia w wielokulturowym i wieloreligijnym świecie a jednocześnie posiada głęboką świadomość roli i znaczenia własnej tradycji kulturowej, religijnej, etnicznej i narodowej. Ponad to charakteryzuje go kreatywność, elastyczność w podejściu do wyznaczonych zadań oraz gotowość do współpracy w grupie, zachowując zgodną z Misją Uczelni postawę otwarcia i zaangażowania w otaczający go świat.

Dzięki rozbudowanemu blokowi praktyk, zarówno tych związanych ze specjalnością jak i z kierunkiem, Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej Akademii Ignatianum w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności dotyczące nie tylko wybranego (dzięki specjalności) rodzaju medium, ale także zna specyfikę funkcjonowania innych rodzajów mediów.

Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej jest przygotowany do pracy w sektorze medialnym (redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz portalach internetowych). Posiada także kwalifikacje do wykonywania zawodów pokrewnych (np. rzecznika prasowego).

Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna uzyskuje tytuł zawodowy licencjata dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Oferowane specjalności:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.