Absolwent kierunku PRACA SOCJALNA posiada szeroki zakres wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-polityczno-kulturowej: dysponuje wiedzą z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz wiedzą socjologiczną, psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu pomocy społecznej i kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności praktyczne w odniesieniu do realizowania zadań w zakresie pomocy społecznej. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej oraz diagnozy i analizy rzeczywistości społecznej. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych. Ponadto ma podstawową wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych czynników konstytuujących funkcjonowanie systemu pomocy społecznej i wsparcia jednostek i grup zagrożonych marginalizacją. Podejmuje wyzwania zawodowe dostrzegając konieczność poszerzania własnych kompetencji również w zakresie kompetencji językowych i informatycznych.

Uzyskany tytuł naukowy (magister) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Specjalność: Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową

Absolwent specjalności Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową posiada wiedzę na temat podłoża i dynamiki kryzysów sytuacyjnych oraz  kryzysach biegu życia związane z rozwojem człowieka; Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pracy socjalnej, profilaktyki i interwencji kryzysowej do działań praktycznych: diagnozowania kryzysów i problemów oraz planowania działań prewencyjnych i pomocowych; uzyskuje wiedzę i umiejętności teoretyczne i praktyczne do projektowania, wdrażania i ewaluacji strategii profilaktycznych;  poszerzoną wiedzę na temat rodzajów działań interwencyjnych i  postinterwencyjnych od strony psychologicznej, społeczno-systemowej i prawnej; posiada kompetencje szacowania ryzyka wystąpienia kryzysu, diagnozy jego rodzaju, identyfikacji i oceny czynników wpływających na jego przebieg, planowania działań interwencyjnych również w zakresie potrzeb dziecka i rodziny; potrafi wskazać i zaplanować działania indywidualne i systemowe mające na celu skuteczną pracę z osobą pokrzywdzoną przy wykorzystaniu współpracy z dostępnymi służbami i ośrodkami pomocy społecznej Potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych czynników konstytuujących funkcjonowanie systemu pomocy społecznej i wsparcia jednostek i grup zagrożonych marginalizacją.

Zdobyte kompetencje uprawniają absolwenta kierunku PRACA SOCJALNA ze specjalnością Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową do pracy w takich instytucjach pomocy społecznej: Regionalne, Miejskie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,  Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej i innych instytucjach podejmujące działania interwencyjne i profilaktyczne. Może także podjąć pracę w innych placówkach, w których przewidziane jest stanowisko pracownika socjalnego. Absolwent jest przygotowany także do podjęcia pracy w wydziałach pomocowych samorządów terytorialnych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.