Streetworking jako interdyscyplinarna metoda pracy w przestrzeni ulicy

Charakterystyka:  Studia kwalifikacyjne, wymagane ukończone studia I lub II stopnia w zakresie: pedagogiki, psychologii, socjologii, nauk o rodzinie, politologii, polityki społecznej, nauk prawnych, pracy socjalnej, medycyny, logopedii, teologii (katecheci)

Absolwent uzyskuje kwalifikacje streetworkerskie do pracy z <ludźmi ulicy>, wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 Cel studiów:

1)      wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne do pracy z ludźmi ulicy: dziećmi i młodzieżą przebywającą długie godziny poza domem, a także w placówkach wsparcia dziennego (świetlice), bezdomnymi trwale lub czasowo, osobami prostytuującymi się obu płci, narkomanami, alkoholikami, młodzieżą przebywającą w klubach nocnych i pubach, grupami odmiennymi kulturowo ze szczególnym uwzględnieniem społeczności romskiej w Polsce, członkami podkultur dewiacyjnych.

2)      wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne do zrozumienia świata ludzi ulicy (dzieci i młodzieży, narkomanów, bezdomnych, osób prostytuujących się), którzy znajdują się w placówkach, takich jak Zakłady Karne, Zakłady Poprawcze, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, itp.. Wielu wychowanków czy osadzonych, to dawni ludzie ulicy. Dlatego należy znać odmienne metody pracy z nimi niż z osobami, które nie mają doświadczenia życia na ulicy

3)      wykształcenie u słuchacza umiejętności organizowania środowiska lokalnego poprzez aktywizację społeczno-zawodowo-edukacyjną mieszkańców dzielnic biedy (getta biedy, slumsy) czy osiedli bloków socjalnych. Celem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu i wzrost integracji społecznej osób

4)      przygotowanie nauczycieli ze wszystkich typów szkół i wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych do pracy z dziećmi ulicy poprzez poznanie ich <świata ulicznego>. W zależności od przyjętej definicji dziecka ulicy, wiele z nich znajduje się  w klasie bądź w grupie wychowawczej o czym często nauczyciele bądź wychowawcy nie są świadomi

5)      wyposażenie w wiedzę i umiejętności słuchaczy do zakładania stowarzyszeń i fundacji ukierunkowanych stricte na działalność streetworkerską, co pozwoli na uruchomienie w miastach/miasteczka/wsiach sieci organizacji pozarządowych pracujących na rzecz readaptacji społecznej ludzi ulicy, która przyczyni się do zmniejszenia liczby osób wykluczonych społecznie

6)      przygotowanie słuchaczy do pracy resocjalizacyjnej z grupami beneficjentów. Streetworking to nie tylko działania pracownika socjalnego ale w dużej mierze  pedagoga resocjalizacyjnego, który pracuje z jednostkami i grupami adresatów dla ich readaptacji społecznej. Ten aspekt jest mało eksponowany i dowartościowany w Polsce, dlatego ten aspekt szczególnie zostanie wyakcentowany w tych studiach. Tym samym streetworking wpisuje się w obszar resocjalizacji w środowisku otwartym (lokalnym)

Poza formalnymi kwalifikacjami zawodowymi, studia pozawalają również wolontaryjnie zaangażować się w pracę z ludźmi wykluczonymi społecznie.

Czas trwania: 2 semestry

Terminy zajęć: wybrane terminy: w piątki od godz. 15.00 do 20 oraz w soboty od 8.00 do 19.30.

Opłaty: 1500 za semestr

Istnieje możliwość otrzymania min. 50% zwrotu  kosztów związanych z realizowanym przez nauczycieli doskonaleniem zawodowym zgodnie z regulaminem określającym zasady udzielania dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie o którym mówi  Zarządzenie nr 742/2016  Prezydenta Miasta Krakowa z 29 marca 2016 r.
O dofinansowanie mogą się starać nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Więcej informacji na stronie:

http://www.bip.krakow.pl//zarzadzenia/2016/742/X19UUF9fU1dROU1USmtZamMwTTJVdE5HUmtNQzAwTmpoakxXRmhPVEF0TWpFeE16RXhNelE0T0RsaQ==/ZPMK_2016_ws._doskonalenia_zawodowego_nauczycieli_regulamin_zalacznik_Nr_2.do

Rekrutacja

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.