Robert Janusz, S.J., Ph.D.

[AIK Wydział Filozoficzny]

[Vatican Observatory]

[WWW - Home Page]

dyżur:

zob.: Wirtualna Uczelnia

kontakt:

zob.:  Wirtualna Uczelnia

dziedziny:

filozofia natury, informatyka, astronomia, podstawy fizyki

 • W ramach filozofii przyrody interesuje się m. in. zagadnieniem bytu pola elektromagnetycznego, jego ujęć filozoficznych i naukowych, a także związkami filozofii przyrody z informatyką oraz matematycznością świata, które stanowią ogólne podstawy dla fizyki. Dostrzegając rozłam, jaki dokonał się w kulturze, dzieląc ją na humanistyczną i naukową, próbuje je łączyć, zwłaszcza w oparciu o zagadnienia etyczne, a także teologiczne perspektywy globalne.
 • W dziedzinie informatyki zajmuje się m. in. wielkimi bazami danych, oprogramowaniem naukowym, aplikacjami klient-serwer, interfejsami GUI, które są praktycznie wykorzystywane m.in. przez biblioteki i ośrodki naukowe w kraju i poza granicami. Programuje zasadniczo w językach opartych na paradygmacie obiektywnym oraz SQL.
 • W zakresie astronomii uczestniczy m.in. w międzynarodowym projekcie fotometrii CCD klastrów gwiezdnych, w którym ważną rolę pełnią dane uzyskiwane na Watykańskim Teleskopie VATT. Projekt ten wykorzystuje Wileński System Fotometryczny do analizy, klasyfikacji i badania gwiazd oraz materii międzygwiazdowej.

publikacje - pełne listy

Publikacje + prezentacje

2017

 1. Boyle, R.P. & Janusz, R. & Straižys, V. & Corbally, C.J. & Munari, U. & Andersson, B.-G. & Zdanavičius, J. & Maskoliunas, M. & Kazlauskas, A., Distance to the High-Latitude Molecular Cloud MBM 37 (LDN 183), 2017, American Astronomical Society, AAS Meeting 229, id.142.10, [URL].
 2. Janusz, R., Tajemnice Kosmosu: kolory gwiazd, 2017, referat, Uniwersytet Drugiego i Trzeciego Wieku, Nowy Sącz.

2016

 1. Janusz, R., Etyka obiektywna a informatyka, [w:] Etyka chrześcijańska - między tradycją a współczesnością, [red.] Duchliński, P. & Podrez, E., Kraków: Akademia Ignatianum - Wyd. WAM, 2016, 309-326.
 2. Janusz, R., Ontologie informatyczne, [w:] Istnienie - wartość - twórczość. Prace dedykowane Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin, [red.] Dańkowski, D. & Duchliński, P., Kraków: Akademia Ignatianum - Wydawnictwo WAM, 2016, 79-91.
 3. Janusz, R., Komputery - szczęście czy nieszczęście człowieka?, 2016, „Paradygmaty w naukach o człowieku”, sekcja IV: „Antropologie technologiczne”, konferencja interdyscyplinarna w Ignatianum; referat.
 4. Janusz, R., Paradygmat obiektowy w oprogramowaniu astronomicznym, 2016, „Informatyczny świat a filozofia”, konferencja z cyklu „Filozofia w informatyce”, UPJP2 - AIK; referat.
 5. Janusz, R., Rocznik Filozoficzny Ignatianum na platformiw Open Journal System, 2016, AIK, WF, Zakopane; referat.
 6. Boyle, R.P. & Janusz, R. & Straižys, V. & Zdanavičius, K. & Maskoliunas, M. & Kazlauskas, A., The Dust Cloud TGU H1192 (LDN 1525) in Auriga. II, 2016, American Astronomical Society, AAS Meeting 227, id.347.03, [URL].
 7. Janusz, R., Komputery a antropologia słowa cyfrowego, [w:] W trosce o człowieka. Paradygmaty stare i nowe, [red.] Szymczyk, M. & Grzywacz, R., Kraków: Akademia Ignatianum, 2016, 263-273.

2015

 1. Boyle, R.P. & Janusz, R., Color-magnitude Diagrams for the Stellar Open Cluster M 67 in the Vilnius Photometric System, 2015, American Astronomical Society, AAS Meeting #225, id.247.13, [URL].
 2. Janusz, R., Czy nauka współczesna daje nadzieję?, [w:] Drogi nadziei, [red.] Zarębianka, Z. & Dybeł, K., Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - Wydawnictwo Naukowe, 2015, 163-171.
 3. Janusz, R., Filozofia obiektowa: nauka - informatyka - etyka, 2015, „W Poszukiwaniu Filozoficznego Horyzontu” (1. Sympozjum Środowiskowe Instytutu Filozofii AIK); referat.
 4. Janusz, R., Fotometria Systemu Wileńskiego w Obserwatorium Watykańskim, 2015, Instytut Fizyki, Katedra Astronomii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; referat, [URL].
 5. Janusz, R., Fotometria Systemu Wileńskiego w Obserwatorium Watykańskim, 2015, Obserwatorium Astronomiczne UJ, Seminaria Piątkowe, ZN OA 1406; referat.
 6. Janusz, R., Informatyka - wirtualia czy realia? W stronę filozofii informatyki, 2015, „Homo Informaticus 3.0”, konferencja, Instytut Filozofii UAM; referat.
 7. Janusz, R., Informatyka dla naukowca, 2015, AIK; wykład otwarty.
 8. Straižys, V. & Vrba, F. & Boyle, R. & Milašius, K. & Černis, K. & Zdanavičius, K. & Zdanavičius, J. & Kazlauskas, A. & Macijauskas, M. & Janusz, R., Interstellar Extinction in the Direction of the Open Cluster M 29, The Astronomical Journal 149 / 5, 2015, 161 (9pp), http://cdsads.u-strasbg.fr/abs/2015AJ....149..161S, [URL], [DOI].
 9. Janusz, R., Na naukowej ścieżce, Jezuici - Nasze wiadomości 48, 2015, 25-26.
 10. Janusz, R., Światło w astronomii i pomiary czasu, 2015, Światło w nauce i jej historii: kalendarze, zegary słoneczne, pomiary, astronomia; Festiwal Nauki AIK; referat.
 11. Janusz, R., Teleskop Watykański i kolory gwiazd (Tajemnice Kosmosu), 2015, Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Ignatianum w Krakowie; referat.
 12. Janusz, R., Nauka i wiara - naturalne i nadprzyrodzone, [w:] Teologia nauki, [red.] Mączka, J. & Urbańczyk, P., Kraków: Copernicus Center Press, 2015, 109-126.
 13. Janusz, R., The Vilnius Aperture Photometry of the Auriga Constelation, 2015, Workshop, Specola Vaticana, Castel Gandolfo; referat.
 14. Bartašiūtė, S. & Janusz, R. & Boyle, R. & Philip, A., VizieR Online Data Catalog: NGC 752 Vilnius photometry (Bartašiūtė+, 2011), 2015, VizieR On-line Data Catalog: J/BaltA/20/27; originally published in: 2011BaltA..20...27B, table2.dat 405x70 Photometry in the area of NGC 752 with VATT; table3.dat 405x83 Photometric parameters for stars in the area; 2015yCat.130200027B, [URL].
 15. Milašius, K. & Boyle, R.P. & Vrba, F.J. & Janusz, R. & Straižys, V. & Černis, K. & Laugalys, V. & Zdanavičius, K. & Zdanavičius, J. & Kazlauskas, A. & Smilgys, R., VizieR Online Data Catalog: Vilnius photometry of M 29 (NGC 6913) (Milašius+, 2013), 2015, VizieR On-line Data Catalog: J/BaltA/22/181. Originally published in: 2013BaltA..22..181M; table2.dat 1752x83 Results of photometry and classification of; stars in the M29 area; notes.dat 208x119 Individual notes; refs.dat 18x69 References, [URL].
 16. Janusz, R., Zasady etyczne i naukowe prawa, [w:] Z problematyki norm, zasad i mądrości praktycznej. Studia i rozprawy z etyki normatywnej, [red.] Duchliński, P. & Homa, T., Kraków: Akademia Ignatianum - Wydawnictwo WAM, 2015, 253-270.
 17. Vatican Observatory Annual Report , 2015, działalność.

2014

 1. Boyle, R. & Janusz, R. & Straižys, V. & Laugalys, V., Deep Seven-color Photometry and Classification of Stars in the Cyg OB2 Association, 2014, American Astronomical Society, AAS Meeting 223, 442.03, [URL].
 2. Janusz, R., Kosmos i mikrokosmos, 2014, Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Ignatianum w Krakowie; referat.
 3. Janusz, R., Mit, światopogląd czy filozofia informatyki?, 2014, „Filozofia w informatyce”, Ignatianum, spotkanie 21; referat, [URL].
 4. Janusz, R., Tajemnice Kosmosu. Planetoida Ignatianum, 2014, Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Ignatianum w Krakowie; referat.
 5. Straižys, V. & Milašius, K.and Boyle, R. & Vrba, F. & Munari, U. & Walborn, N. & Černis, K. & Kazlauskas, A. & Zdanavičius, K. & Janusz, R. & Zdanavičius, J. & Laugalys, V., The Enigma of the Open Cluster M29 (NGC 6913) Solved, The Astronomical Journal 148, 2014, 89 (9pp), 2014arXiv1407.6291S, [DOI].
 6. Janusz, R., The Global Method of the StromVil Photometry Analysis. The Cloud Repositories. The Vatican Observatory Photometry Runner, 2014, Stromvil Workshop, Specola Vaticana, Castel Gandolfo; referat.
 7. Janusz, R., Bóg - Człowiek - Nauka, [w:] W kręgu etyki klasycznej. Inspiracje i kontynuacje. Prace dedykowane Prof. Tadeuszowi Ślipce z okazji 95. rocznicy urodzin, [red.] Duchliński, P. & Dańkowski, D., Kraków: Akademia Ignatianum - Wyd. WAM, 2014, 325-340.
 8. Janusz, R., Wpływ pola elektromagnetycznego na filozofię przyrody, 2014, AGH; referat.
 9. Vatican Observatory Annual Report , 2014, działalność.

2013

 1. Janusz, R., Asteroida 296968 Ignatianum, Rocznik Filozoficzny Ignatianum XIX / 2, 2013, 178-182.
 2. Janusz, R., Kraków - Dom Pisarzy, Nasze Sprawy 2013, 11-13.
 3. Janusz, R., Mechanika kwantowa a mechanika ‘filozoficzna’?, 2013, Towarzystwo Filozoficzne Ignatianum; referat.
 4. Janusz, R., Obserwatorium Watykańskie: Nauka i wiara, 2013, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Nowy Sącz; referat.
 5. Janusz, R., Optimizing by Means of Spectral Classification, 2013, Workshop, Molėtai, Lithuania; referat.
 6. Janusz, R., Roberto Busa SJ i jego hiperteksty, 2013, „Filozofia w Informatyce”, Ignatianum, spotkanie 9; referat, [URL].
 7. Milašius, K. & Boyle, R.P. & Vrba, F.J. & Janusz, R. & Straižys, V. & Černis, K. & Laugalys, V. & Zdanavičius, K. & Zdanavičius, J. & Kazlauskas, A. & Smilgys, R., Seven-color Photometry and Classification of Stars in the Direction of Open Cluster M 29 (NGC 6913) in Cygnus, Baltic Astronomy 22, 2013, 181-221, [URL].
 8. Janusz, R., Tajemnice Kosmosu, 2013, Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Ignatianum w Krakowie; referat.
 9. Straižys, V. & Boyle, R.P. & Janusz, R. & Laugalys, V. & Kazlauskas, A., The Open Cluster IC 1805 and its Vicinity: Investigation of Stars in the Vilnius, IPHAS, 2MASS, and WISE Systems, Astronomy & Astrophysics 554 / A3, 2013, [DOI].
 10. Boyle, R. & Straižys, V. & Janusz, R. & Laugalys, V. & Kazlauskas, A., The Open Cluster IC 1805 in the Perseus Arm: Distance, Extinction and YSOs, 2013, Research Contributed, American Astronomical Society, AAS Meeting 221, 256.04, [URL].
 11. Straižys, V. & Boyle, R.P. & Janusz, R. & Laugalys, V. & Kazlauskas, A., VizieR Online Data Catalog: Vilnius photometry of IC 1805 stars (Straižys+, 2013), 2013, VizieR On-line Data Catalog: J/A+A/554/A3; originally published in: 2013A&A...554A...3S, SIMBAD (04/2013), table1.dat 242x101 Catalogue of Stars Measured in the Vilnius, Seven-color System, [URL].
 12. Janusz, R., Wprowadzenie do publikacji z obrad konferencji: `Człowiek i Wszechświat. Wschód, Zachód, Południe', Rocznik Filozoficzny Ignatianum XIX / 1, 2013, 50-56.
 13. Janusz, R., Wprowadzenie do publikacji z obrad konferencji: `Człowiek i Wszechświat. Wschód, Zachód, Południe', Rocznik Filozoficzny Ignatianum XIX / 2, 2013, 80-81.
 14. Vatican Observatory Annual Report , 2013, działalność.

2012

 1. Janusz, R., [recenzja], Rocznik Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie XVIII, 2012, 393-395, [rec.:] „Pojęcia. Jak reprezentujemy i kategoryzujemy świat”, [red.:] J. Bremer, A. Chuderski, Kraków 2011.
 2. Janusz, R., [Średniowieczna] Kosmologia ‘magnetyczna’, 2012, „Człowiek i Wszechświat. Wschód - Zachód - Południe”, konferencja w Ignatianum; referat.
 3. Janusz, R., Czy matematyka wniosła coś do poznania pola elektromagnetycznego, 2012, AGH; referat.
 4. Janusz, R., Czy Pan Jezus jest filozofem?, Życie Duchowe 69, 2012, 70-75.
 5. Janusz, R., Obserwatorium Watykańskie: Nauka - Wiara, 2012, Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Ignatianum w Krakowie; referat.
 6. Jonkisz, A. & Janusz, R., Od redakcji, Rocznik Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie XVIII, 2012, 9-10.
 7. Janusz, R., Program dla Wszechświata - filozoficzne znaczenie języków obiektowych, 2012, „Filozofia w informatyce”, Ignatianum, spotkanie 2; referat, [URL].
 8. Janusz, R., Roberto Busa i humanistyczna informatyka, Rocznik Filozoficzny Ignatianum 18, 2012, 91-106.
 9. Boyle, R. & Janusz, R. & Straižys, V. & Laugalys, V., The Emission Nebula Sh2-231 and its Relation to the Dust Cloud TGU 1192 (LDN 1525), 2012, American Astronomical Society, AAS Meeting 219, id.349.12.
 10. Janusz, R., Zero Point and Spectral Class, 2012, Workshop on Stellar Classification, Vatican Observatory - Ignatianum; referat.
 11. Vatican Observatory Annual Report , 2012, działalność.

2011

 1. Janusz, R., Wilhelma Ostwalda poglądy na naukę i religię, [w:] Czy nauka zastąpi religię?, [red.] Brożek, B. & Mączka, J., Kraków: Copernicus Center Press, 2011, 163-176, [także w:] Prace Komisji Polskiej Akademii Umiejętności „Fides et Ratio”, [red.:] Z. Liana, t. II, Kraków: PAU, 2011, ss. 111-122.
 2. Heller, M., Elementy mechaniki kwantowej dla filozofów, [red.] Janusz, R., Tarnów: Biblos, 2011.
 3. Janusz, R., Esiste un programma per l'Universo?, 2011, Seminarii a Rocca di Papa della Specola Vaticana, Italia; referat.
 4. Janusz, R., Moc sterowania matematycznego, Semina Scientiarum 10, 2011, 21-30.
 5. Boyle, R. & Janusz, R. & Vrba, F. & Straižys, V. & Laugalys, V. & Kazlauskas, A. & Stott, J. & Philip, A., The Pelican Nebula and its Vicinity: a New Look at Stellar Population in the Cloud and around It, Bulletin of the American Astronomical Society 43 / 217th AAS Meeting, \#340.11, 2011, [URL].
 6. Bartašiūtė, S. & Janusz, R. & Boyle, R. & Philip, A., Vilnius Multicolor CCD Photometry of the Open Cluster NGC 752, Baltic Astronomy 20 / 1, 2011, 27-52, [URL].
 7. Vatican Observatory Annual Report , 2011, działalność.

2010

 1. Boyle, R. & Stott, J. & Janusz, R. & Straižys, V., Deep Stromvil Photometry for Star Formation in the Head of the Pelican Nebula, Bulletin of the American Astronomical Society 42 / 215th AAS Meeting, \#429.23, 2010, [URL].
 2. Janusz, R., Matematyka, fizyka i filozofia, Postępy fizyki 61 / 3, 2010, 108-111.
 3. Bartašiūtė, S. & Janusz, R. & Boyle, R. & Philip, A. & Deveikis, V., Multicolor CCD Photometry of the Open Cluster NGC 752, [w:] Star Clusters: Basic Galactic Building Blocks throughout Time and Space, [red.] DeGrijs, R.L.J.R.D., 5, Cambridge, United Kingdom: International Astronomical Union, Cambridge University Press, 2010, 361-364, 266th Symposium of the International-Astronomical-Union Aug 10-14, 2009 Rio de Janeiro, Brazil; IAU Div; IAU Commiss; Int Astronom Union, [URL].

2009

 1. Philip, A. & Boyle, R. & Janusz, R., A Photometric Observing Program at the VATT: Setting Up a Calibration Field, Bulletin of the American Astronomical Society 41 / AAS Meeting 214, \#432.02, 2009, 703, [URL].
 2. Ślipko, T. & Janusz, R., Antykoncepcja a życie, Posłaniec 2009, 20-21.
 3. Janusz, R., Co pojęcie entropii wniosło do filozofii?, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 45, 2009, 27-44.
 4. Boyle, R. & Janusz, R. & Straižys, V., Deep Photometry and Classification of Stars in the Gulf of Mexico, 2009, American Astronomical Society, AAS Meeting 213, 601.06, (12), [URL].
 5. [Janusz, R., Dyskusja o In Vitro, Rocznik WF WSF-P „Ignatianum” w Krakowie 15, 2009, 79-80, głos w dyskusji.
 6. Janusz, R., Rok Astronomii w Kościele, Posłaniec 2009, 46-47.
 7. Janusz, R., Wilhelma Ostwalda poglądy na naukę i religię, 2009, Komisja PAU „Fides et Ratio”; referat.
 8. Żyć etycznie - żyć etyką. Prace dedykowane Ks. Prof. Tadeuszowi Ślipko SJ z okazji 90-lecia urodzin, [red.] Janusz, R., Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2009.
 9. Janusz, R., Bibliografia Tadeusza Ślipko, [w:] Żyć etycznie, żyć etyką. Prace dedykowane Ks. Prof. Tadeuszowi Ślipko SJ z okazji 90-lecia urodzin, [red.] Janusz, R., Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2009, 17-38.
 10. Janusz, R., Co historia mechanicyzmu może wnieść do dyskusji o poczęciu życia?, [w:] Żyć etycznie, żyć etyką. Prace dedykowane Ks. Prof. Tadeuszowi Ślipko SJ z okazji 90-lecia urodzin, [red.] Janusz, R., Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2009, 165-176.
 11. Janusz, R., Platon - nauka - ontologia, [w:] Żyć etycznie, żyć etyką. Prace dedykowane Ks. Prof. Tadeuszowi Ślipko SJ z okazji 90-lecia urodzin, [red.] Janusz, R., Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2009, 153-163.
 12. Janusz, R., Wprowadzenie, [w:] Żyć etycznie, żyć etyką. Prace dedykowane Ks. Prof. Tadeuszowi Ślipko SJ z okazji 90-lecia urodzin, [red.] Janusz, R., Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2009, 7-8.
 13. Vatican Observatory Annual Report , 2009, działalność.

2008

 1. Janusz, R., `Nowe języki' w Obserwatorium Watykańskim, Jezuici - Nasze wiadomości 33 / 1, 2008, 10-12.
 2. Janusz, R., Flat Field Time Variations on VATT, 2008, Workshop on Photometry, Vatican Observatory - Ignatianum; referat.
 3. Krauze, F., Jedna Prawda, Dwie Księgi. Nauki przyrodnicze a teologia w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, [red.] Janusz, R., Kraków: Wyd. WAM - Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych, 2008.
 4. Janusz, R., Obliczalność a istnienie świata, 2008, Towarzystwo Filozoficzne Ignatianum; referat.
 5. Janusz, R., Obserwatorium Watykańskie - nauka i Kościół, 2008, Towarzystwo Filozoficzne Ignatianum; referat.
 6. Janusz, R., Okno na kosmos [Obserwatorium Watykańskie], Posłaniec 2008, 22-23.
 7. Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów w Krakowie. Prace 1950-2008, [red.] Janusz, R., Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2008.
 8. Janusz, R., Matematyka, umysł, świat i dobro, [w:] Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów w Krakowie. Prace 1950-2008, [red.] Janusz, R., Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2008, 179-191.
 9. Janusz, R., Obserwacja w astronomii, [w:] Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów w Krakowie. Prace 1950-2008, [red.] Janusz, R., Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2008, 193-205.
 10. Janusz, R., Wprowadzenie, [w:] Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów w Krakowie. Prace 1950-2008, [red.] Janusz, R., Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2008, 7-10.

2007

 1. Człowiek : twór Wszechświata - twórca nauki, [red.] Heller, M. & Janusz, R. & Mączka, J., Tarnów: Biblos, 2007.
 2. Janusz, R., Miejsce nauki w systemacie Bolesława Gaweckiego, [w:] Metallmann - Zawirski - Gawecki, [red.] Heller, M. & Mączka, J. & Polak, P. & Szczerbińska-Polak, M., 2, Kraków - Tarnów: Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych - Biblos, 2007, 375-386.
 3. Janusz, R., O metodach wirtualnych w paradygmacie obiektowym, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 41, 2007, 125-131.
 4. Janusz, R., Ontology in Astronomy, Forum Philosophicum 12 / 2, 2007, 267-276.
 5. Boyle, R. & Janusz, R. & Philip, A. & Straižys, V. & Vrba, F., Stromvil CCD Photometry in Globular Cluster M 3, Bulletin of the American Astronomical Society 39 / AAS Meeting, \#058.05, 2007, 834, [URL].
 6. Janusz, R., The CommandPhot, an Organized and Automated Method for Processing CCD Stellar Observations, Baltic Astronomy 16 / 3--4, 2007, 467-476, [URL].
 7. Boyle, R. & Janusz, R., Analytical Flatfield Corrections on VATT Data, [w:] The Future of Photometric, Spectrophotometric and Polarimetric Standardization, [red.] Sterken, C., 364, San Francisco: Astronomical Society of the Pacific Conference Series, 2007, 563-569, Conference on the Future of Photometric, Spectrophotometric and Polarimetric Standardization May 08-11, 2006 Blankenberge, Belgium, Flemish Minist Foreign Policy, European Affairs, Sci & Technol; Belgian Fed Off Sci, Tech & Cultural Affairs, Interuniv Attract Poles Programme; Vrije Univ Brussels; Res Fdn Flanders, [URL].

2006

 1. Janusz, R., [recenzja], Forum Philosophicum 11, 2006, 288-289, (po ang.); [rec.:] J. Bremer, „Jak to jest być świadomym? Analityczne teorie umysłu a problem świadomości”, (Umysł - Prace z filozofii i kognitywistyki), Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 2005.
 2. Janusz, R., Analytical Flat Field Correction on the Vatican Advanced Technology Telescope. Photometry Data, 2006, „The Future of Photometric, Spectrophotometric and Polarimetric Standardization”, A Meeting Held in Blankenberge, Belgium; referat.
 3. Janusz, R., Analytical Flat Field Correction with Big Offests of Frames, 2006, Molėtai Meeting (Lithuania); referat.
 4. Church's Thesis after 70 Years, [red.] Olszewski, A. & Woleński, J. & Janusz, R., 1, Frankfurt - Paris - Lancaster - New Brunswick: Ontos Verlag, 2006.
 5. Janusz, R., Małe, dobre Obserwatorium Watykańskie. Bardzo długie odkrywanie tajemnic nieba, Niedziela XLIX / 1, 2006, 24, [red. wywiadu:] S. Klimaszewski.
 6. Philip, A. & Boyle, R. & Janusz, R., Molėtai Meeting on CCD Stromvil Photometry, Bulletin of the American Astronomical Society 38 / AAS Meeting 209, \#78.11, 2006, 1004, [URL].
 7. Janusz, R., Relacja etyczno-psychologiczna w ujęciu obiektowym, [w:] Philosophiae & Musicae. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin Ks. Prof. Stanisława Ziemiańskiego SJ, [red.] Darowski, R., Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2006, 375-380.
 8. Janusz, R., Rola matematyki w powstawaniu teorii pola J.C. Maxwella, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 38, 2006, 47-60.
 9. Janusz, R., The Center for Interdisciplinary Studies in Cracow, Forum Philosophicum 11, 2006, 269-274, IX Conference of the European Jesuits in Science, Namur, Belgium, 7-11 IX 2005; referat.
 10. Janusz, R., O bazowych obiektach elektrodynamiki klasycznej, [w:] Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi - współpracownicy i uczniowie, [red.] Wszołek, S. & Janusz, R., Kraków: Wyd. WAM - Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych, 2006, 73-83.
 11. [Redakcja], [Od redaktorów], [w:] Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi - współpracownicy i uczniowie, [red.] Wszołek, S. & Janusz, R., Kraków: WAM - Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych, 2006, 9-11.
 12. Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi współpracownicy i uczniowie, [red.] Wszołek, S. & Janusz, R., Kraków: Wyd. WAM - Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych, 2006.

2005

 1. Janusz, R., [recenzja], Forum Philosophicum 10, 2005, 290-291, [rec.:] G. Schuppener, K. Macak, „Stanislav Vydra (1741-1804). Zwischen Elementarmathematik und nationaler Wiedergeburt”, Leipziger Universitätsverlag - Technische Universität Liberec, 2004; [także w:] Rocznik WF WSF-P „Ignatianum” w Krakowie, 11 (2004-2005), ss. 242-244.
 2. Janusz, R., [recenzja], Forum Philosophicum 10, 2005, 289-290, [rec.:] J. Bremer, „Wprowadzenie do logiki”, Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2004; [także w:] Rocznik WF WSF-P „Ignatianum” w Krakowie, 11 (2004-2005), ss. 241-242.
 3. Boyle, R. & Janusz, R. & Philip, A. & Laugalys, V. & Kazlauskas, A., CCD Flatfielding for Stromvil Photometry in M 67, Bulletin of the American Astronomical Society 37 / AAS Meeting 207, \#29.06, 2005, 1212, [URL].
 4. Zambrano, L. & Boyle, R. & Janusz, R. & Davis, A., Color of the Stars: Oh Be A Fine Girl, Kiss Me!, 2005, American Astronomical Society Meeting 207, 29.12 (12), [URL].
 5. Janusz, R., Czy siła grawitacji działa na odległość?, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 37, 2005, 15-31.
 6. Philip, A. & Boyle, R. & Janusz, R., One Percent Stromvil Photometry in M 67, Bulletin of the American Astronomical Society 37 / AAS Meeting 206, \#36.06, 2005, 488, [URL].
 7. Philosophia Rationis Magistra Vitae, [red.] Bremer, J. & Janusz, R., 1, Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2005.
 8. Philosophia Rationis Magistra Vitae, [red.] Bremer, J. & Janusz, R., 2, Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2005.
 9. Janusz, R., Filozofia, prawdopodobieństwo i komputery, [w:] Philosophia Rationis Magistra Vitae, [red.] Janusz, R. & Bremer, J., 2, Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2005, 181-204.
 10. [Editors], Summary, [w:] Philosophia Rationis Magistra Vitae, [red.] Janusz, R. & Bremer, J., 1, Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2005, 149-150.
 11. [Redaktorzy], Wprowadzenie, [w:] Philosophia Rationis Magistra Vitae, [red.] Janusz, R. & Bremer, J., 1, Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2005, 7-8.
 12. [Redaktorzy], Wprowadzenie, [w:] Philosophia Rationis Magistra Vitae, [red.] Janusz, R. & Bremer, J., 2, Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2005, 5-10.
 13. [Redaktorzy], Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie: historia - sylwetki - działalność, [w:] Philosophia Rationis Magistra Vitae, [red.] Janusz, R. & Bremer, J., 1, Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2005, 9-17.
 14. Philip, A. & Pintado, O. & Janusz, R. & Boyle, R., Strömgren CCD Observations of NGC 6397, Bulletin of the American Astronomical Society 37 / AAS Meeting 207, \#128.06, 2005, 1372, [URL].
 15. Janusz, R., Warsztaty na Gregorianie, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 37, 2005, 166-170, [spr.:] „First Workshop on the Controversial Relationships between Science and Philosophy. A Critical Assessment”.
 16. Janusz, R., Wyszukiwanie koniunkcji terminów w rodzinie wzorców przy użyciu języka PHP, Rocznik WF WSF-P „Ignatianum” w Krakowie 11, 2005, 221-227.
 17. Władysław Heinrich, Teoria poznania. Tekst - komentarze, [red.] Mączka, J. & Janusz, R. & Senderecka, M., Kraków - Tarnów: Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych - Biblos, 2005.

2004

 1. Janusz, R., Abstrakcja, obiekty i cywilizacja globalna, Forum Phiosophicum 9, 2004, 203-216.
 2. Boyle, R. & Janusz, R. & Philip, A. & Laugalys, V., Automation and Iteration Methods for Processing CCD Stellar Photometry in the Strömvil System, Bulletin of the American Astronomical Society 36 / AAS Meeting 205, \#153.02, 2004, 1602, [URL].
 3. Janusz, R., Konferencja w Wilnie, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 34, 2004, 132-134, [spr.:] „Stellar Photometry: Past Present and Future”.
 4. Janusz, R., Struktura informacji w bazach bibliotecznych, [w:] Librorum amatori, [red.] Bieś, A., Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2004, 203-205.
 5. Janusz, R., Nauka i teologia nad jeziorem Albano, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 35, 2004, 163-164, [rec.:] „Science and Theology: Ruminations on the Cosmos”, [eds.:] C. Impey, C. Petry, Vatican Observatory Publications, Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2003.
 6. Philip, A. & Pintado, O. & Janusz, R. & Boyle, R., Preliminary Reductions for y and b CCD Flats at CASLEO, Boletin de la Asociación Argentina de Astronomía 47, 2004, 416-419, [URL].

2003

 1. Janusz, R., [recenzja], Rocznik WF WSF-P „Ignatianum” w Krakowie 10, 2003, 247-248, [rec.:] S. Janeczek, „Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki”, Lublin, 2003.
 2. Janusz, R., [recenzja], Rocznik WF WSF-P „Ignatianum” w Krakowie 10, 2003, 246-247, [rec.:] B. Lisiak, „Nauczanie matematyki w polskich szkołach jezuickich od XVI do XVIII wieku”, Kraków, 2003.
 3. Boyle, R.P. & Janusz, R. & Laugalys, V. & Philip, A., CCD Flatfield Correction by Differential Stellar Photometry: Automated Methods, Bulletin of the American Astronomical Society 35 / AAS Meeting 203, \#04.02, 2003, 1207, [URL].
 4. Boyle, R.P. & Janusz, R. & Philip, A.G.D. & Kazlauskas, A. & Laugalys, V., Flatfielding Errors in Strömvil CCD Photometry, Baltic Astronomy 12 / 4, 2003, 476-483, Conference on Stellar Photometry SEP 17-20, 2003 Vilnius, Lithuania, [URL].
 5. Janusz, R. & Boyle, R.P., The CommandLog, The Journal of Astronomical Data 9 / 4, 2003, (jako plik „myiraf.gz”), pełna publikacja elektroniczna (wraz z oprogramowaniem i ćwiczeniami) na CD-ROM oraz w Internecie, [URL].
 6. Janusz, R. & Boyle, R. & Philip, A., The Reduction of CCD Images for Stellar Photometry on the VATT, Baltic Astronomy 12 / 4, 2003, 484-490, Conference on Stellar Photometry SEP 17-20, 2003 Vilnius, Lithuania, [URL].

2002

 1. Janusz, R., Czy oprogramowanie jest proste czy złożone?, 2002, sympozjum Seminarium Filozofii Przyrody WF PAT: „Nauka w poszukiwaniu filozofii”, Pasierbiec; referat.
 2. Janusz, R., Dlaczego informatyka poszukuje filozofii?, Semina Scientiarum 1, 2002, 15-23, Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 3. Nauka - Wiara - Katecheza. Jak mówić o relacjach nauka-wiara w katechezie?, [red.] Janusz, R. & Lisiak, B. & Poznański, J., Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2002.
 4. Janusz, R., Prehistoria komputera, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 30, 2002, 31-47.
 5. Janusz, R., Program dla Wszechświata. Filozoficzne aspekty języków obiektowych, Kraków: Wyd. Ignatianum - Wyd. WAM, 2002.
 6. Janusz, R., Umysł-ciało jeszcze raz, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 30, 2002, 160-162, [rec.:] J. Bremer, „Problem umysł-ciało. Wprowadzenie”, Kraków: Wyd. Ignatianum - WAM, 2001, [166 ss.].

2001

 1. Janusz, R., [recenzja], Forum Philosophicum 6, 2001, 275-278, [rec.:] G. Schuppener, „Jesuitische Mathematik in Prag im 16. und 17. Jahrhundert (1556-1654)” [Jezuicka matematyka w Pradze w XVI i XVII wieku], Leipziger Universitätsverlag, 1999, [220 ss.].
 2. Janusz, R., Badania astronomiczne w Obserwatorium Watykańskim, 2001, Towarzystwo Filozoficzne Ignatianum; referat.
 3. Boyle, R.P. & Janusz, R. & Kazlauskas, A. & Philip, A., CCD Strömvil Photometry of M37, Bulletin of the American Astronomical Society 33 / AAS Meeting 199, \#57.06, 2001, 1388, [URL].
 4. Janusz, R., CDS/ISIS. Procedury dostępu do zbioru głównego w języku C, Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie [9], 2001, 1-39.
 5. Janusz, R., Internetowy serwis Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”, Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie [9], 2001, 103-105.
 6. Janusz, R., O `zagrożeniach komputerowych' dla pedagogów, Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie 2001, 229-234.
 7. Janusz, R., O perspektywach i mitach publikowania w Internecie; Komunikat o badaniach astronomicznych Obserwatorium Watykańskiego w Castel Gandolfo, 2001, Towarzystwo Naukowe Jezuitów w Krakowie; referat.

2000

 1. Janusz, R., Komputeryzacja bibliotek, Nasze Sprawy 189, 2000, 15-17, maszynopis.
 2. Janusz, R., Twoje komputerowe bezpieczeństwo, Nasze Sprawy 190, 2000, 12-13, maszynopis.

1999

 1. Janusz, R., Czy prawda naukowa jest absolutna?, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 24, 1999, 103-105, głos w dyskusji.
 2. Janusz, R., Przewrót kopernikański w dziejach nauki i cywilizacji, Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie [8], 1999, 116-123.
 3. Janusz, R., Sieć komputerowa Kolegium-WAM zintegrowana z Internetem, Nasze Sprawy 180, 1999, 15-16, maszynopis.
 4. Janusz, R., Systemy komputerowe w bibliotekach jezuickich w Krakowie, Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1, 1999, 85-92, Kraków: Federacja Bibliotek Kościelnych Fides.

1994

 1. Popiel, J., Jezuici i przemijająca cywilizacja atlantycka, Nasze Sprawy ??, 1994, 5-8, [red. wywiadu:] R. Janusz; maszynopis.

1992

 1. Janusz, R., Komputerowa poczta elektroniczna w krakowskim Kolegium, Nasze Sprawy 2, 1992, 15-17, Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie; maszynopis.
 2. Janusz, R., Poczta elektroniczna EARN, Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie [4], 1992, 277-298.

1991

 1. Janusz, R., Elementy przyrodnicze w pierwszym okresie filozofii greckiej, Zeszyty Filozoficzne 2, 1991, 24-33, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, [red.:] T. Rostworowski; maszynopis.

Nota

Poniższe dane redaguje AIK:

Publikacje

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.