Studia doktoranckie

Rekrutacja na studia w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2017/2018 odbywa się za pomocą elektronicznego systemu obsługi rekrutacji.

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie jest obowiązany do zapoznania się z warunkami i trybem rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone przez Akademię Ignatianum w Krakowie.

2. Kandydat składa wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie poprzez rejestrację w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji, podając niezbędne dane osobowe, które są przetwarzane i przechowywane dla potrzeb rejestracji zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

3. Rejestracja polega na wypełnieniu elektronicznego formularza rekrutacyjnego w elektornicznym systemie obsługi rekrutacji, założeniu indywidualnego elektronicznego konta rekrutacyjnego w tym systemie. Elektroniczny formularz rejestracyjny będzie udostępniony na stronie internetowej w zakładce Rejestracja i logowanie kandydatów.

4. Kandydaci mający trudności w dostępie do Internetu mogą dokonać rejestracji na studia w Biurze Rekrutacji, w godzinach pracy Biura Rekrutacji.

5. Po uzupełnieniu danych osobowych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym, kandydat aktywuje indywidualne konto rekrutacyjne kodem, który jest przesłany na adres mailowy, podany przez kandydata w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.

6. Po aktywowaniu indywidualnego konta rekrutacyjnego, kandydat wypełnia informacje dotyczące danych adresowych, wykształcenia i dokonuje wyboru dyscypliny naukowej, w zakresie której zamierza odbywać studia doktoranckie.

7. Podczas rejestracji kandydat może wybrać jedną dyscyplinę naukową.

8. Po zadeklarowaniu dyscypliny naukowej, kandydat uzupełnia w elektronicznym formularzu rejestracyjnym informacje dotyczące oceny z dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

9. Kandydat jest zobowiązany do regularnego sprawdzania informacji na swojej poczcie elektronicznej (e-mail) oraz na indywidualnym koncie rekrutacyjnym. Informacje dotyczące dlaszego przebiegu rekrutacji będą wysyłane jako komunikaty na indywidyalnym koncie rekrutacyjnym w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji.

9. Po wypełnieniu elektronicznego formularza rekrutacyjnego (dane osobowe, dane adresowe, deklaracja dyscypliny naukowej, oceny) na indywidualnym koncie rekrutacyjnym zostanie wyświetlona informacja potwierdzająca rejestrację oraz dostępny będzie wzór formularza opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (opłaty rekrutacyjnej) wraz z danymi rachunku bankowego, na które należy dokonać wpłaty tej opłaty.

10. Kandydat jest obowiązany do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej i wydrukowania potwierdzenia jej dokonania. Opłatę rekrutacyjną należy dokonać najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na studia, zgodnie z terminarzem rekrutacji. Kwoty opłat znajdują się w zakładce Opłaty - Opłata rekrutacyjna.

11. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata zostanie wyświetlona informacja o zmianie statusu na: kandydat(ka) złożył(a) podanie.

12. Jeżeli w terminie 5 dni roboczych po rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, kandydat nie dostanie informacji o zmianie statusu na: kandydat(ka) złożył(a) podanie, konieczny będzie kontakt z Biurem Rekrutacji.

13. Po dokonaniu rejestracji w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji, kandydat zobowiązany jest  do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w zakładkach: Wymagane dokumenty - rekrutacja na studia III stopnia, w przypadku obywateli polskich lub Wymagane dokumenty - rekrutacja na studia III stopnia - cudzoziemcy, w przypadku cudzoziemców.

14. Przyjmuje się tylko komplet wymaganych dokumentów.

15. Nie  przyjmuje się dokumentów wysłanych pocztą.

16. Kandydaci, którzy dokonali formalności związanych z rejestracją na studia doktoranckie oraz dostarczyli, w wyznaczonym terminie komplet wymaganych dokumentów biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

17.  Po sporządzeniu listy rankingowej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia doktoranckie, na podstawie wyniku uzyskanego w toku postępowania kwalifikacyjnego. 

18. Decyzję Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia doktoranckie doręcza się kandydatowi na piśmie, w przypadku gdy decyzja jest wysyłana pocztą – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na studia przez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie oraz przekazuje ją Rektorowi.

19. Za  błędy w danych wprowadzonych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym oraz za błędy dokonane w przelewie opłaty rekrutacyjnej odpowiedzialność ponosi kandydat.

info

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.