NEUROLOGOPEDIA I SURDOLOGOPEDIA
(studia kwalifikacyjne)

Możliwości pracy  w resorcie oświaty i ochrony zdrowia.

Sylwetka absolwenta - absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające mu prowadzenie diagnozy i terapii różnych zaburzeń, które związane są z zaburzeniami neurologicznymi. Przedstawiony program gwarantuje zdobycie wiedzy dotyczącej różnorodnych zaburzeń i nabycie umiejętności terapeutycznego oddziaływania. Uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych realizowanych w placówkach służby zdrowia i w placówkach oświatowych pozwoli słuchaczowi na łączenie teorii z praktyką. Na tych ćwiczeniach zobaczy nie tylko omawiane zaburzenia, a także sposoby oddziaływania terapeutycznego. Dodatkowo też będzie mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą z zaburzeniami słuchu.

Adresaci  logopedzi.

Liczba semestrów – 4

Wysokość opłaty: 1250 zł za semestr

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDMIOTÓW:

Wprowadzenie do neurologopedii
Wprowadzenie do surdologopedii
Anatomia i fizjologia narządu mowy i słuchu
Neurologia dziecięca
Neurologia dorosłych
Psychiatria dziecięca
Psychiatria dorosłych
Medyczne aspekty emisji i impostacji głosu
Psychologia kliniczna i neuropsychologia
Psychoterapia
Mowa osób upośledzonych umysłowo - diagnoza i terapia

Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie

Afazja i dysartia - diagnoza i terapia

Jąkanie i inne zaburzenia płynności mówienia - diagnoza i terapia

Mowa osób w podeszłym wieku
Autyzm - diagnoza i terapia
Mowa schizofreników
Logoneurozy
Sprzężone dysfunkcje mowy i ich terapia
Alternatywne i wspomagające metody terapii
Terapia SI
Muzykoterapia
Praktyki

Przygotowanie do egzaminu końcowego


SURDOPEDAGOGIKA

Możliwości pracy  specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przedszkole specjalne, integracyjne, szkoła specjalna, integracyjna na każdym poziomie edukacyjnym (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), poradnia psychologiczno-pedagogiczna, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Sylwetka absolwenta - absolwent studiów podyplomowych jest wyposażony w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające projektowanie i organizowanie procesu edukacji i rewalidacji osób  słabo słyszących i głuchych na różnych poziomach edukacji w placówkach oświatowych, pomocy społecznej i służby zdrowia. Potrafi wykorzystywać w pracy metody, techniki i środki techniczne wspomagające rozwój jednostki  z niepełnosprawnością słuchu,  zna nowoczesne technologie informacyjne, posiada umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i psychicznych ucznia z  dysfunkcją słuchu,  tworzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania w oparciu o nią indywidualnej ścieżki  wsparcia, potrafi pracować w specjalistycznych zespołach.

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDMIOTÓW:

Komunikacja interpersonalna: nauczyciel-rodzice-dziecko
Prawne regulacje osób niepełnosprawnych
Psychologiczne aspekty niepełnosprawności
Psychologia kliniczna i psychopatologia
Pedagogika specjalna
Elementy surdopedagogiki
Podstawy tyflopedagogiki
Oligofrenopedagogika
Audiometria i audiologia
Diagnoza psychopedagogiczna
Diagnoza funkcjonalna
Rehabilitacja osób z implantem ślimakowym
Niewerbalne techniki komunikacyjne
Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych
Podstawy dydaktyki specjalnej
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością
Metodyka wychowania przedszkolnego i edukacja wczesnoszkolna dziecka z wada słuchu
Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
Wybrane metody pracy z osobami niepełnosprawnymi niedostosowanymi społecznie
Konstruowanie indywidualnych programów rewalidacyjnych
Praktyka

Przygotowanie do egzaminu końcowego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.