Pielęgniarstwo w Mysłowicach - opis kierunku


Baner reklamujący pielęgniarstwo, nowy kierunek w ofercie edukacyjnej Mysłowic

Pielęgniarstwo - studia I stopnia

Dlaczego warto wybrać studia na kierunku Pielęgniarstwo?

Pielęgniarka to szlachetny i potrzebny  zawód. Ukończenie studiów na tym kierunku i uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza niemalże gwarantuje uzyskanie zatrudnienia, gdyż stale rośnie zapotrzebowanie społeczeństwa na usługi pielęgniarskie. Dzięki nowoczesnej medycynie nasze życie się wydłuża a to oznacza, że jesteśmy coraz bardziej narażeni na choroby i niedogodności związane z podeszłym wiekiem. W takich sytuacjach fachowa pomoc pielęgniarki jest nieoceniona. Coraz częściej potrzebne są pielęgniarki, które w domu pacjenta podadzą zastrzyk, zmienią opatrunek lub pomogą rodzinie w opiece nad chorym. Praca w zawodzie pielęgniarki, daje wiele satysfakcji, przynosi nowe wyzwania i ciekawe doświadczenia. Studia na kierunku Pielęgniarstwo to szansa na zdobycie zawodu o szerokich możliwościach zatrudnienia zarówno w kraju jak i za granicą.

Kandydaci na studia:

Studia na kierunku Pielęgniarstwo dedykowane są osobom, które ukończyły szkołę średnią oraz posiadają świadectwo maturalne. Oferta edukacyjna skierowana jest również do osób posiadających kwalifikacje i wykonujących świadczenia w ramach takich zawodów jak: ratownik medyczny, położna, opiekun medyczny, które pragną poszerzyć zakres swoich kompetencji i uzyskać tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

Pielęgniarstwo to zawód wymagający empatii, otwarcia się na drugiego człowieka, na jego potrzeby, zrozumienia cierpienia i przede wszystkim chęci pomocy pacjentowi i jego rodzinie w czasie choroby. Powołaniem do pracy pielęgniarki jest chęć poświęcenia się innym, skupianie się  wokół najbardziej podstawowych i najważniejszych ludzkich potrzeb. Wykonywanie tego zawodu wiąże się z ciągłym kontaktem z ludźmi, tak więc pielęgniarka musi być osobą otwartą, umiejącą znaleźć się w trudnych sytuacjach związanych z chorobą pacjenta. Powinna mieć także indywidualne podejście do każdego człowieka, zależnie od jego potrzeb. Pielęgniarka w swojej pracy musi być przygotowana na nowe doświadczenia każdego dnia. Osoba wykonująca ten zawód powinna wzbudzać zaufanie, szczególnie w pracy z dziećmi, gdyż to one wymagają szczególnej troski i są najbardziej wrażliwymi pacjentami, do których niezbędne jest odpowiednie podejście, aby złagodzić ich stres związany z chorobą i cierpieniem.

Studia pielęgniarskie to połączenie teorii i praktyki, dlatego  oferujemy naszym  studentom zróżnicowane formy zajęć. Należą do nich wykłady, seminaria, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe. Już w trakcie studiów adepci pielęgniarstwa spotykają chorych, doskonaląc swoje umiejętności zawodowe. Bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne: obejmuje ono praktycznie wszystkie dziedziny medycyny, w zakresie, który  jest konieczny do wykonywania pracy w tym zawodzie.

Uzyskane kwalifikacje:

Dyplom licencjata pielęgniarstwa, honorowany w Unii Europejskiej, uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, który:

1) w zakresie wiedzy posiada:

 • szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się    do wykonywania zawodu pielęgniarki;

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 • udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem   niepełnosprawnym i umierającym,
 • samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz całościowego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
 • organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

3) w zakresie kompetencji społecznych:

 • skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 • posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo może kontynuować kształcenie w ramach studiów drugiego stopnia (studia magisterskie), kształcenia podyplomowego oraz kursów specjalizacyjnych.

Perspektywy pracy po studiach:

Możliwości zatrudnienia określone są w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej  z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039 z późn. zm.):
 • zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, ratownictwo medyczne, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej, domy opieki społecznej.)
 • zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.5)) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
 • zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;
 • pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych;
 • pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem  i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności;
 • zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie;
 • zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457);
 • sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu;
 • powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.