Aktualności ABK

Drodzy Studenci i Absolwenci,

Już wkrótce rusza PORTAL ABK AIK

Konkurs Prezesa ZUS na najlepsze prace licencjackie, magisterkie oraz doktorskie z zakresu ubezpieczeń społecznych - edycja 2022/2023
„PROJEKT: FIRMA!” – WARSZTATY Z NARZĘDZI BIZNESOWYCH DLA STUDENTÓW - FUNDACJA WARSZTAT INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Płatne staże oraz szkolenia dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnością

 

Career Boost VI - rozpoczęcie zapisów
Akademickie Biuro Karier AIK realizuje monitorowanie losów absolwentów.

Akademickie Biuro Karier AIK realizuje monitorowanie losów absolwentów.

 

Głównym celem badania jest uzyskanie informacji o losach zawodowych absolwentów naszej uczelni, ich sytuacji zawodowej oraz edukacyjnej, jak również poziomie zadowolenia ze studiów.
Wiedza ta pozwoli nam na lepsze dostosowanie programu kształcenia do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, żeby nasi studenci mieli możliwość rozwoju zawodowego po zakończeniu studiów.

 

W związku z tym zwracamy się z prośbą do studentów ostatnich lat studiów, przygotowujących się do obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w badaniach.
Każdy absolwent Akademii Ignatianum w Krakowie może wziąć udział w badaniu. Ankiety są wysyłane do wszystkich, którzy w roku poprzedzającym badanie uzyskali dyplom ukończenia studiów i wyrazili zgodę na przesyłanie ankiety.


Zachęcamy również do zapoznania się z Ogólnopolskim systemem monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program monitorowania ekonomicznych losów absolwentów bazujących na danych administracyjnych ZUS i POL-on.

Baza dostępna jest pod adresem:
absolwenci.nauka.gov.pl

Praca sezonowa z EURES