21.12.2021

11.01.2022 Zaproszenie na spotkanie z LanguageCert


Szanowni Państwo,
 
w imieniu organizatora, serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem LanguageCert (światowy lider w branży certyfikacji).
Spotkanie odbędzie się we wtorek 11 stycznia o godzinie 17.30.
 

Link do spotkania: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVjMzZhOGQtOGE3ZC00MjZiLWFhMzUtMzAyNDkxMWNiMTZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0361f96-ae67-4f2f-a5ac-24b09156923b%22%2c%22Oid%22%3a%22a81552aa-63f8-48b9-9364-5e672bb66547%22%7d
 

TEMAT:

Profesjonalny wizerunek na rynku pracy, CV z certyfikatem LanguageCert
 

Podczas spotkania dowiesz się:

- jak zadbać o swój profesjonalny wizerunek w oczach pracodawcy
- w jaki sposób zadbać o to, aby Twoje CV było bardziej atrakcyjne
- jak Twoje umiejętności językowe przekładają się na zarobki
- jak zdobyć najnowocześniejszy certyfikat językowy z angielskiego nie ruszając się z domu

 

Prelegent:

Karol Granoszewski – Business Development Head CEE, Middle East & Africa w firmie PeopleCert.
Absolwent Filologii Angielskiej UW, z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie certyfikacji kompetencji językowych i zawodowych, praktyk w zakresie rekrutacji i zarządzania zespołami w międzynarodowym środowisku.