Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty 3 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o studiowaniu pedagogiki


21.09.2021

3 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o studiowaniu pedagogiki


3 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o studiowaniu pedagogiki

 

Powszechnie wiadomo, że studia na kierunku pedagogika przygotowują do pracy z dziećmi i młodzieżą. Wydaje się to być jasne, choć to, czego można nauczyć się na tych studiach może zaskoczyć. Jest to szeroki kierunek podzielony na kilka specjalizacji, z których każda porusza ciekawe i ważne zagadnienia. Jeśli myślisz o studiowaniu pedagogiki i pracy z dziećmi, to dowiesz się tutaj kilku rzeczy, które powinieneś wiedzieć.

 

Czym mogą zaskoczyć studia na kierunku pedagogika?

Praca z dziećmi i młodzieżą wymaga cierpliwości i wyrozumiałości. Jest to dobry kierunek dla osób, które lubią nieść pomoc, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, potrafią słuchać i chcą by ich praca miała wpływ na dobro i rozwój innych. Nie będzie zaskoczeniem, że część przedmiotów na tym kierunku oscyluje wokół psychologii, która jest podstawą do pracy z młodymi ludźmi, którzy borykają się z różnymi problemami związanymi z dojrzewaniem, poznawaniem siebie i świata lub takimi o podłożu bardziej skomplikowanym. Jednak program studiów na tym kierunku wybiega daleko poza granice tej nauki. Można znaleźć tutaj elementy medycyny, filologii polskiej czy kryminologii. Poszczególne zajęcia dotykają szczegółowo bardzo wielu aspektów z tych dziedzin, jak i przedmiotów czysto pedagogicznych.

 

Pedagogika - jakie specjalizacje znajdziemy na tym kierunku?

Na naszej krakowskiej akademii można znaleźć szeroki wachlarz specjalizacji na kierunku pedagogika. Na logopedii dowiesz się o różnych zaburzeniach związanych z mową oraz jak pomagać dzieciom i osobom dorosłym, których dotykają te problemy. Zdobędziesz również szeroką wiedzę o języku polskim od strony językoznawczej oraz o zagadnieniach na temat neurologii. Resocjalizacja kreująca przygotuje Cię do pracy z młodzieżą, która boryka się z różnymi problemami na tle wychowawczym. Zdobędziesz cenną wiedzę na temat resocjalizacji w wielu jej aspektach. Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną przygotuje Cię do zawodu pedagoga szkolnego. Z kolei wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna pozwolą Ci zdobyć gruntowną wiedzę i umiejętności do pracy z najmłodszymi uczniami. Masz również możliwość wyboru kierunków na studiach drugiego stopnia, takich jak:

- Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową,
- Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną,
- Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori,

- Logopedia z komunikacją społeczną.

 

Pedagogika - co po studiach?

Absolwenci studiów na kierunku pedagogika w Krakowie, na uczelni Ignatianum,są przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą. Mają szeroką wiedzę i umiejętności, które dają im szeroki wybór możliwości na rynku pracy. Mogą podjąć pracę na stanowisku pedagoga szkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, animatora kultury. Mają też możliwość zatrudnienia w żłobku, na świetlicy, a także w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych. Mogą również podjąć pracę na uczelni wyższej.