30.05.2021

30.06.2021, godz. 9.00 Sztuka bycia Asertywnym


Szanowni Studenci,

Akademickie Biuro Karier AIK zaprasza na bezpłatny warsztat

pn. Sztuka bycia Asertywnym:

  • Co to jest asertywność?
  • Co to znaczy być asertywnym?
  • Przyczyny braku asertywności
  • Jak wyznaczać granice?
  • Asertywne komunikaty
  • Asertywne techniki
  • Asertywność na co dzień

Zapraszamy!

Wykład jest skierowany do studentów:

  • 2 i 3 roku studiów licencjackich
  • 1 i 2 roku studiów magisterskich uzupełniajacych
  • 4 i 5 roku studiów magisterskich 5 - letnich

Uczestnictwo w wykładzie wymaga uzupełnienia, podpisania i dostarczenia do Biura Projektów dokumentów dostępnych na stronie: https://www.ignatianum.edu.pl/dokumenty-do-pobrania/

Adres: Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, Budynek Zofijówka, pokój 11 (I piętro) z dopiskiem ABK

 Zainteresowanych proszę o kontakt: kamila.golab@ignatianum.edu.pl  w temacie wpisując temat spotkani