Strona główna Uczelnia International IRO activities 6TH Edition of Erasmus Days 13.10.2022


17.10.2022

6TH Edition of Erasmus Days 13.10.2022


13 października na Akademii Ignatianum odbyła się VI edycja Erasmus Days - europejskiego wydarzenia promującego współpracę akademicką w ramach programu Erasmus +. Uczestniczyli w nim studenci AIK, studenci z wymiany programu Erasmus +, pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej, inni pracownicy AIK i instytutowi koordynatorzy. Podczas tego dnia przedstawiane były prezentacje na temat studiów i praktyk zachęcające studentów AIK do wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Studenci dzielili się swoimi doświadczeniami z pobytów w innych krajach oraz wspaniałymi fotografiami. Został również przedstawiony projekt „CHANCES”. Poruszał on tematykę zmian klimatu związanymi z edukacją katolicką jako temat w programach nauk o wychowaniu HIE.

 

On October 13, Erasmus Day took place at our university. It was attended by AIK students, Erasmus + exchange students, employees of the International Relations Office, others employees and institute coordinators. During that day, presentations on studies and internships were presented, encouraging AIK students to go abroad under the Erasmus + programme. Students shared their experiences from stays in other countries and wonderful photos. The "CHANCES" project was also presented. It raised the subject of climate change related to Catholic education as a topic in the HIE educational sciences programmes.