Dr Carl Humphries uzyskał stopień doktora habilitowanego!

Serdecznie gratulujemy dr Humphriesowi awansu naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia! Komisja habilitacyjna bardzo wysoko oceniła dorobek naszego Pracownika, zwłaszcza zaprezentowany przez niego (światowy) poziom badań nad dziedzictwem filozoficznym późnego Ludwiga Wittgensteina. Podstawowym osiągnięciem naukowym przedstawionym przez dr Humphriesa w procedurze awansu była monografia „Radical historicity: perspectives from the later Wittgenstein” (Wydawnictwo Naukowe AIK, Kraków 2020). Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczęto 24 kwietnia br. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a zakończono uchwałą Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia 15 grudnia 2021r. Dr Humphries jest członkiem Katedry Etyki Ogólnej i Stosowanej w Instytucie Filozofii.