Kadra

Biuro Projektów

Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Mikołaja Kopernika 26

31-501 Kraków

Budynek Zofijówka, pokój 7 i 11

telefon: 12 39 99 610

e-mail: biuroprojektow@ignatianum.edu.pl

 

dr Zofia Godzwon

Starszy specjalista ds. projektów

Podstawowy zakres spraw: nadzór nad dokumentacją i sprawozdawczością, wsparcie Nauczycieli i Doktorantów w tworzeniu wniosków projektów naukowych

telefon: 12 39 99 611

tel. kom. 669 001 289

e-mail: zofia.godzwon@ignatianum.edu.pl

 

dr Iwona Mika

Specjalista ds. badań naukowych

Podstawowy zakres spraw: pomoc prawna w realizacji projektów

telefon: 12 39 99 657

e-mail: iwona.mika@ignatianum.edu.pl

 

Sylwia Kostecka

Starszy referent ds. projektów

Podstawowy zakres spraw: przygotowanie faktur i delegacji do zapłaty, uzgadnianie stanu budżetów projektów

telefon: 12 39 99 619

e-mail: sylwia.kostecka@ignatianum.edu.pl

 

dr Grzegorz Kocot

Koordynator Projektów

Podstawowy zakres prac: koordynacja projektu POWER Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni

telefon: 12 39 99 613

e-mail: grzegorz.kocot@ignatianum.edu.pl

 

mgr Natalia Białek

Koordynator projektów

Podstawowy zakres spraw: koordynacja projektu POWER Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego

telefon: 12 39 99 662

e-mail: natalia.bialek@ignatianum.edu.pl

 

mgr Izabela Sas

Specjalista ds. projektów

Podstawowy zakres spraw: organizacja szkoleń oraz  przygotowanie dokumentacji uczestnictwa

telefon: 12 39 99 618

e-mail: izabela.sas@ignatianum.edu.pl

 

mgr Monika Piech

Specjalista ds. projektów

telefon: 12 39 99 618

e-mail: monika.piech@ignatianum.edu.pl