Kierunki i ścieżki kształcenia

KIERUNEK: PEDAGOGIKA

Studia pierwszego stopnia licencjackie trwają 6 semestrów (3 lata) zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
W systemie stacjonarnym na kierunku pedagogika student może wybrać następujące ścieżki kształcenia:

  • logopedia,
  • resocjalizacja kreująca,
  • pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną.

W systemie niestacjonarnym na kierunku pedagogika student może wybrać następujące ścieżki kształcenia:

  • resocjalizacja kreująca,
  • pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną.

 

KIERUNEK: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne.