Koło Arteterapeutów AIK

Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Opiekun naukowy: mgr Anna Tuchowska-Chmura

Prezes: Justyna Łapuszek

 

Cele Koła:

1. rozbudzanie wśród studentów zainteresowań naukowych i pasji badawczych,

2. propagowanie badań naukowych,

3. przygotowanie studentów do przyszłej pracy naukowej,

4. popularyzacja nauk społeczno-humanistycznych i przyrodniczych, w szczególności arteterapii,

5. promowanie osiągnięć związanych z działalnością Koła,

6. integracja studentów i pracowników naukowych,

7. wspieranie przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

1. współpracę z innymi organizacjami studenckimi, kołami oraz instytucjami zewnętrznymi,

2. współpracę z osobami ze środowiska społeczno–gospodarczego,

3. organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, konferencjach, zjazdach naukowych,

4. koleżeńską pomoc w zrozumieniu wybranych zagadnień naukowych,

5. organizowanie zebrań, wyjazdów i innych spotkań integracyjnych,

6. umożliwianie publikacji studenckiego dorobku naukowego,

7. organizowanie wydarzeń popularyzujących nauki społeczno-humanistycznych i przyrodniczych, w szczególności arteterapii,

8. organizowanie konkursów,

9. podejmowanie innych inicjatyw związanych z celami Koła. 

 

Liczba członków: 20

Kontakt: kolo.arteterapia.ignatianum@gmail.com