Kontakt

<wejście na stronę COS>

 

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

Akademia Ignatianum w Krakowie
ul. Kopernika 26, pokój 309
31-501 Kraków
tel. 12 39 99 653