Strona główna Wydział Pedagogiczny O wydziale Instytuty Wydziału Instytut Nauk o Wychowaniu COS - komunikat Oferta nowej specjalności na kierunku PEDAGOGIKA: Arteterapia z twórczą resocjalizacją


11.03.2019

Oferta nowej specjalności na kierunku PEDAGOGIKA: Arteterapia z twórczą resocjalizacją


Oferta nowej specjalności na kierunku PEDAGOGIKA: Arteterapia z twórczą resocjalizacją

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

W roku akademickim 2019/2020 uruchomiona zostanie nowa specjalność na kierunku PEDAGOGIKA: Arteterapia z twórczą resocjalizacją dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia. Studia trwają 4 semestry.

Akademia Ignatianum w Krakowie jest jedyną polską uczelnią, będącą członkiem ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education), organizacji wspierającej i nadzorującej proces kształcenia i rozwoju zawodowego artetarapeutów w Europie. Studia uzyskały także rekomendację Stowarzyszenia Artetarapeutów Polskich Kajros.

Po ukończeniu studiów Absolwent będzie dysponował warsztatem teoretyczno - praktycznym niezbędnym do projektowania działań arteterapeutycznych, do aktywności w tworzeniu oraz realizacji interdyscyplinarnych programów rozwojowych, profilaktycznych i terapeutycznych w obszarach wymagających interwencji psychopedagogicznej. Absolwent zdobędzie kwalifikacje do pełnienia roli pedagoga - arteterapeuty.

  

Studia dedykowane są osobom, które są aktywne na polu sztuki, dostrzegają jej terapeutyczny wymiar i chcą łączyć z działalnością pedagogiczną (profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.)

Oferta skierowania jest do absolwentów pierwszego stopnia studiów, po kierunkach z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, którzy w swoich zainteresowaniach koncentrują się na sztuce i swoją aktywność udokumentują w rekrutacyjnym portfolio. Przykłady prac artystycznych kandydata powinny wskazywać na zdolności ekspresji poprzez sztukę, potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuki.

W kolejnym etapie rekrutacji na specjalność przewidziana jest rozmowa Komisji Kwalifikacyjnej z kandydatem dotycząca jego zainteresowań, planów zawodowych, doświadczenia pedagogicznego i arteterapeutycznego, oczekiwań i wymagań dotyczących wybranej specjalności