Strona główna Uczelnia International Outgoing students Komunikaty Oferta pracy i praktyk w branży turystycznej w Grecji - firma Job Trust


15.12.2017

Oferta pracy i praktyk w branży turystycznej w Grecji - firma Job Trust


Zachęcamy do zapoznania się z dołączonym materiałem oraz z analizą kosztów udziału w praktykach. 

Oferta w szczególności kierowana jest do studentów Turystyki i Rekreacji, Pedagogiki (oraz specjalności nauczycielskiej na Filologii Angielskiej) Administracji i Polityki Publicznej oraz Kulturoznawsta. 

Oferty praktyk z możliwością połączenia z dofinansowanymi praktykami w ramach Programu Erasmus+. Osoby zainteresowane taką opcją powinny w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniową na www.jobtrust.gr (student nie ponosi żadnych kosztów za pośrednictwo) zostać przyjętym, a kolejno złożyć podanie do BWM w najbliższym okresie rekrutacyjnym na wyjazdy na praktyki Erasmus+.

Brochurepage1

BrochurePage2

JobTrust_JobOffer

JobTrust_Cost_analysis