Strona główna Centrum Obsługi Studenta Komunikaty Organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2020/2021


31.05.2021

Organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2020/2021


Prowadzący zajęcia w Akademii Ignatianum w Krakowte, którzy przeprowadzają egzamin i/lub dokonują wpisu oceny końcowej do protokołu w systemię USOSWeb (zgodnie z sylabusem przedmiotu), zobowiązani są do dnia 9 czerwca 2021 r. zgłosic drogą mailową do sekretariatu właściwego instytutu datę i godzinę przeprowadzęnia egzaminu zgodnie z poniższym harmonogramem:

I. Studia stacjonarne

1 . Pierwszy termin egzaminów: 23 .06. - 6.07 .2021 r.
Wpis oceny końcowej w systemie USOSWeb musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
2. Drugi termin egzaminów (sesja poprawkowa): 4.09. - 15.09.2021 r.
Wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu

II. studia niestacjonarne

1. Pierwszy termin egzaminów: 2.07. - 10.07.2021 r.
Wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
2. Drugi termin egzaminów (sesja poprawkowa): 4.09. - 18.09.2021 r.
Wpis oceny końcowej do systemu USOSWeb musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu