Strona główna Centrum Obsługi Studenta Komunikaty Praktyki w Instytucie Dziennikarstwa Wydziale Filozoficznym na podstawie umowy


21.05.2021

Praktyki w Instytucie Dziennikarstwa Wydziale Filozoficznym na podstawie umowy


 

Zaliczenie praktyk realizowanych na podstawie umowy w Instytucie Dziennikarstwa w Wydziale Filozoficznym AIK następuje po dostarczeniu następujących dokumentów: 

  1. Porozumienie 1x 
  2. Karta przebiegu praktyk 1x
  3. Potwierdzenie realizacji praktyk 1x

Student dostarcza Porozumienie (tzw. umowa) w 1 egzemplarzu (1 egzemplarz zostaje u Praktykodawcy, 1 u studenta).