Programy studiów

PEDAGOGIKA I stopień stacjonarne_obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019
[Pobierz] [Otwórz]
PEDAGOGIKA I stopień niestacjonarne_obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019
[Pobierz] [Otwórz]
PRACA SOCJALNA I stopień stacjonarne_obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019_I i II rok
[Pobierz] [Otwórz]
PRACA SOCJALNA I stopień stacjonarne_obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019_III rok
[Pobierz] [Otwórz]
PEDAGOGIKA I stopień stacjonarne obowiązujący studentów rozpoczynajacych naukę w roku akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
PEDAGOGIKA I stopień niestacjonarne obowiązujący studentów rozpoczynajacych naukę w roku akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
PRACA SOCJALNA I stopień stacjonarne obowiązujący studentów rozpoczynajacych naukę w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021
[Pobierz] [Otwórz]
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA studia jednolite niestacjonarne obowiązujący studentów rozpoczynajacych naukę w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021
[Pobierz] [Otwórz]
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA studia jednolite stacjonarne obowiązujący studentów rozpoczynajacych naukę w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021
[Pobierz] [Otwórz]
PEDAGOGIKA I stopień stacjonarne obowiązujący studentów rozpoczynajacych naukę w roku akademickim 2020/2021
[Pobierz] [Otwórz]
PEDAGOGIKA I stopień niestacjonarne obowiązujący studentów rozpoczynajacych naukę w roku akademickim 2020/2021
[Pobierz] [Otwórz]
Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademi Ignatianum w Krakowie - studia jednolite magisterskie
[Pobierz] [Otwórz]