Strona główna Strefa Pracownika Dział Kadr Komunikaty Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w Dziale Nauczania


26.07.2021

Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w Dziale Nauczania


Zapraszamy do udziału w rekrutacji na stanowisko administracyjne w Dziale Nauczania Akademii Ignatianum w Krakowie.

Zakres obowiązków na stanowisku:
• Ewidencja zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych dotyczących kształcenia,
• Przygotowywanie projektów aktów prawnych  związanych z procesem kształcenia m.in. zarządzeń, uchwał, decyzji administracyjnych, regulaminów
• Realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością w szczególności: POL-on i GUS S-10 – S-12,
• Realizacja zadań związanych z właściwym przebiegiem procesu kształcenia w Uczelni,
• Prowadzenie korespondencji z wykładowcami oraz pracownikami innych jednostek,
• Weryfikacja przygotowanych programów studiów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami,

Wymagania stawiane kandydatom:
• Wykształcenie wyższe,
• Znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym i Nauce wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, w szczególności rozporządzenia w sprawie studiów,
• Dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Word i Excel,
• Dokładność i dobra organizacja pracy,
• Zdolności analityczne,
• Umiejętność pracy w zespole,
• Zaangażowanie i odpowiedzialność za realizowane zadania.

Mile widziane:
• Doświadczenie związane z pracą w Dziale Nauczania uczelni wyższej albo jednostce o zbliżonym zakresie obowiązków,
• Znajomość systemu USOS i Planista,
• Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
• Znajomość rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Wymagane dokumenty:
• CV z klauzulą RODO
• list motywacyjny

Oferujemy:
• Pracę w pełnym wymiarze godzin
• Stabilność zatrudnienia
• Szkolenia tematyczne
• Pakiet świadczeń socjalnych
• Dodatkowe dni wolne

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres dzialnauczania@ignatianum.edu.pl

Dokument do pobrania dla kandydatów:

Klauzula informacyjna + zgoda na przetwarzanie danych osobowych