Strona główna Strefa Pracownika Dział Kadr Komunikaty Rekrutacja na stanowisko specjalisty w Biurze Współpracy Międzynarodowej


24.05.2021

Rekrutacja na stanowisko specjalisty w Biurze Współpracy Międzynarodowej


Opis stanowiska: Nawiązywanie kontaktów i prowadzenie spraw związanych ze współpracą z zagranicznymi ośrodkami akademickimi i naukowymi. Organizowanie wymiany międzynarodowej studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+..

Zakres obowiązków:
• Zarządzanie projektami w ramach Programu Erasmus+ (szkolnictwo wyższe)
• Pełnienie funkcji uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+
• Koordynowanie wymiany międzynarodowej studentów oraz pracowników w ramach Programu Erasmus+ oraz umów między instytucjonalnych.
• Przygotowywanie porozumień międzyuczelnianych o współpracy naukowej AIK z zagranicznymi jednostkami.
• Organizowanie inicjatyw o charakterze międzynarodowym na uczelni (Staff week, summer school).
• Podejmowanie delegacji zagranicznych w celach nawiązywania i rozwijania współpracy międzynarodowej.

Oczekiwania:
• Wykształcenie wyższe
• Znajomość języka angielskiego min B2 mile widziane znajomość innych języków
• Znajomość obsługi pakietu Ms Office
• Mile widziana znajomość przepisów dotyczących wymiany międzynarodowej studentów i pracowników
• Dobra organizacja pracy
• Samodzielność w wykonywaniu zadań
• Doświadczenie w rozliczaniu i prowadzeniu projektów dofinansowanych z funduszy UE (w tym bieżąca obsługa administracyjna projektów, prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej z realizacją i rozliczaniem projektów/ zadań, sporządzanie wniosków o płatność, nadzorowanie realizacji oraz budżetu projektu)
• Umiejętność nadzorowania wielu projektów równocześnie

 Oferujemy:
• Umowa o pracę
• Stabilność zatrudnienia
• Szkolenia tematyczne
• Pakiet świadczeń socjalnych
• Dodatkowe dni wolne