28.01.2019

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+


W okresie od 14 stycznia do 18 marca 2019 roku, Biuro Współpracy Międzynarodowej prowadzi rekrutację na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim 2019/20.

Do  18 marca 2019 roku, prowadzona jest również rekrutacja na wyjazdy na praktyki (minimalny okres wyjazdu to 2 miesiące).

Praktyki mogą być realizowane:

- w okresie wakacji (studenci I, II st., jednolite magisterskie)

- lub w ciągu 1 roku od obrony (tzw. przyszli absolwenci) – aby wyjechać na praktyki jako przyszły absolwent, należy złożyć dokumenty rekrutacyjne posiadając jeszcze status studenta.

Studenci, którzy posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego, na czas wyjazdu na Erasmusa zachowują prawo do pobierania tego stypendium na AIK; dodatkowo otrzymują zwiększone o 200 euro stypendium na wyjazd.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać w BWM AIK (pokój 203) w wyznaczonych godzinach przyjmowania stron (9:00 – 13:00, poza środą – dzień wewnętrzny).