Strona główna Uczelnia International Outgoing students Komunikaty Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+


09.09.2019

Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+


W okresie od 9 września do 10 października 2019 roku, Biuro Współpracy Międzynarodowej prowadzi rekrutację uzupełniającą na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim 2019/20.

Do  10 października 2019 roku, prowadzona jest również rekrutacja na wyjazdy na praktyki (minimalny okres wyjazdu to 2 miesiące).

Praktyki mogą być realizowane:

- w okresie wakacji (studenci I, II st., jednolite magisterskie)

- lub w ciągu 1 roku od obrony (tzw. przyszli absolwenci) – aby wyjechać na praktyki jako przyszły absolwent, należy złożyć dokumenty rekrutacyjne posiadając jeszcze status studenta.

Studenci, którzy posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego, na czas wyjazdu na Erasmusa zachowują prawo do pobierania tego stypendium na AIK; dodatkowo otrzymują zwiększone o 200 euro stypendium na wyjazd.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać w BWM AIK (pokój 203) w wyznaczonych godzinach przyjmowania stron (9:00 – 13:00, poza środą – dzień wewnętrzny).