Strona główna Centrum Obsługi Studenta Komunikaty Składanie wymaganych dokumentów do APD - najważniejsze informacje


14.06.2021

Składanie wymaganych dokumentów do APD - najważniejsze informacje


Szanowni Studenci,
przypominamy, że od 7 maja br. obowiązują nowe zasady dyplomowania. Wszystkie informacje znajdują się na stronie: https://www.ignatianum.edu.pl/proces-dyplomowania
 

Najważniejsze informacje:

1. Pracę wgrywa się w Archiwum Prac Dyplomowych (APD): https://apd.ignatianum.edu.pl. Szczegółowa instrukcja obsługi APD znajduje się w załączeniu poniżej.
2. Wgrywając pracę dyplomową nie zapomnij o wgraniu również oświadczenia o udzieleniu licencji (wzór na stronie COS w informatorze w zakładce „Informator” -> „Proces dyplomowania”):
  • Wgrywany plik pracy dyplomowej musi być kompletną, uzgodnioną z promotorem ostateczną wersją, ze stroną tytułową zgodną z wzorem określonym w Zasadach Dyplomowania Akademii Ignatianum w Krakowie (przykład pkt 3).
  • Przy wgrywaniu pracy dyplomowej należy w rodzaju pliku zaznaczyć „Praca”:
  • Przy wgrywaniu oświadczenia o licencji należy w rodzaju pliku zaznaczyć „Inny”:
Ważne! Po akceptacji danych pracy przez promotora, student traci możliwość edycji informacji o pracy oraz plików. Promotor ma uprawnienia do cofania statusu pracy.
 
3. Przykład jak wypełnić wzór strony tytułowej pracy dyplomowej:

4. Jeżeli student posiada dodatkowe osiągnięcia np. pełnił funkcję w samorządzie studenckim, w kole naukowym AIK itp..,
może złożyć do siedziby COS:
  • Oświadczenie o dodatkowej działalności studenta - w przypadku chęci umieszczenia informacji o dodatkowej działalności na suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. Oświadczenie należy złożyć do Centrum Obsługi Studenta najpóźniej do dnia przystąpienia do egzaminu dyplomowego.
 
5. W przypadku błędów w tytule pracy dyplomowej, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Studenta na adres cos@ignatianum.edu.pl.
 

Instrukcja dla studenta APD

____________________________________________________________________

Centrum Obsługi Studenta
Akademii Ignatianum w Krakowie
www.ignatianum.edu.pl/centrum-obslugi-studenta