27.11.2018

Summer School - Gubbio, Włochy


Jako uczelnia należąca do Zrzeszenia Katolickich Uczelni w Europie (FUCE) mamy możliwość nominować 2 studentów na darmowy tygodniowy wyjazd na Szkołę Letnią do Włoch. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu.

 

Szczegóły:

  • Miejsce: Włochy, Gubbio, LUMSA University
  • Czas: 8-12 lipiec 2019
  • Koszt:  zakwaterowanie w pokojach dzielonych – sponsorowane przez FUCE
  • Catering – sponsorowany przez FUCE
  • Koszt biletów – we własnym zakresie
  • Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszenia!

Wymagania od kandydata:

  • angielski na poziomie min. B2
  • dla studentów, którzy do lipca 2019 ukończą drugi lub trzeci rok studiów licencjackich
  • dobrze uzasadnione powody, dla których chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu, na podstawie złożonego listu motywacyjnego

Osoby zainteresowane proszone są o nadesłanie swojego zgłoszenia w terminie do 28 listopada 2018 na adres: iro@ignatianum.edu.pl podając w tytule wiadomości:

Summer_School_Imie_Nazwisko

Zgłoszenie winno zawierać dobrej jakości skany (nie zdjęcia!) dokumentów:

1.      Kwestionariusz zgłoszeniowy (wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać i wysłać skan) – w załączeniu formularz

2.      List motywacyjny (powinien zawierać uzasadnienie dlaczego uczelnia powinna nominować właśnie Ciebie (weźmiemy też pod uwagę średnią ocen oraz osiągnięcia) - przygotować na komputerze, wydrukować, podpisać i wysłać skan)

3.      Zaświadczenie/certyfikat potwierdzający znajomość j. angielskiego (wysłać skan)

Wszystkie powyższe pliki proszę wysłać jako załączniki w jednym mailu.

Skontaktujemy się jedynie z 2 wybranymi kandydatami. Wysłanie nominacji przez uczelnię do organizatorów wydarzenia nie gwarantuje udziału w Szkole Letniej - ostateczną decyzję podejmuje organizator.