Strona główna Centrum Obsługi Studenta Komunikaty Test poziomujący z języka angielskiego dla studentów 1 roku studiów licencjackich i jednolitych magisterskich


27.09.2021

Test poziomujący z języka angielskiego dla studentów 1 roku studiów licencjackich i jednolitych magisterskich


Szanowni Studenci 1 roku studiów w AIK,
w trosce o jakość Państwa kształcenia językowego a także spełnienia obowiązku wynikającego z prawa o szkolnictwie wyższym, bardzo prosimy o obowiązkowe wypełnienie poniższego testu (wchodząc na odnośnik przypisany do kierunku który Państwo podejmą od 1 października br.).
administracja i polityka publiczna I stopnień studia niestacjonarne
administracja i polityka publiczna I stopień studia stacjonarne
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopień studia licencjackie
filozofia I stopień studia stacjonarne
kulturoznawstwo I stopień studia stacjonarne
nauki o polityce I stopień studia stacjonarne
pedagogika I stopień studia niestacjonarne
pedagogika I stopień studia stacjonarne
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie niestacjonarne
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie stacjonarne
psychologia jednolite studia magisterskie niestacjonarne
psychologia jednolite studia magisterskie stacjonarne
turystyka i rekreacja I stopień studia stacjonarne
zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopień studia stacjonarne
 
Wynik tego testu pozwoli nam na przypisanie Państwa do odpowiedniego poziomu, gdzie będziemy mogli oszacować poziom grupy a także przygotować materiały do kształcenia.
Bardzo prosimy o niezwłoczne przystąpienie do tej diagnozy - nie później jednak niż do końca dnia 28.09.2021 (wtorek). W przeciwnym razie, brak podejścia do testu poziomującego z języka angielskiego będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia lektoratu z języka obcego.
 
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych