Strona główna Centrum Obsługi Studenta Komunikaty [WAŻNA INFORMACJA] Składanie prac dyplomowych do APD – obrony wrzesień/październik


06.09.2021

[WAŻNA INFORMACJA] Składanie prac dyplomowych do APD – obrony wrzesień/październik


Szanowni Studenci ostatnich roczników, 

 

informujemy, że zgodnie z regulaminem studiów czas na złożenie pracy dyplomowej wraz ze skanem oświadczenia o udzieleniu licencji AIK mija dnia 30 września 2021 r.  Więcej informacji o procesie dyplomowania, obsłudze APD oraz wymogach formalnych znajdą Państwo na stronie: https://www.ignatianum.edu.pl/proces-dyplomowania  

Ci z Państwa, którzy chcą podejść do egzaminu dyplomowego do końca września powinni złożyć pracę nie później niż do ostatniego dnia sesji poprawkowej (dla studiów stacjonarnych: do 15 września, dla niestacjonarnych do 18 września). Przypominamy również, że rekrutacja na studia II stopnia trwa do 10 października 2021 r. (do tej daty wszyscy chętni na podjęcie studiów II stopnia na AIK muszą ukończyć studia pierwszego stopnia/jednolite studia magisterskie oraz dokonać zapisu na kierunek poprzez system IRK. Więcej informacji o terminach rekrutacji oraz wymaganiach formalnych znajdą Państwo na stronie www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja oraz na stronie www. usos-irk.ignatianum.edu.pl/      

Terminy obron zostaną ustalone dopiero po wgraniu pracy do APD oraz oświadczenia o udzieleniu licencji i zatwierdzeniu pracy przez promotora. Termin egzaminu dyplomowego będą widoczne na Państwa indywidualnych kontach w systemie APD.  

 

Ci z Państwa, którzy nie zdążą złożyć pracy dyplomowej do 30 września br. mają do wyboru dwie możliwości. W obu przypadkach wymagane jest złożenie, nie później niż do 30 września, podania za pośrednictwem systemu USOSweb. 

1.             podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej o miesiąc. Do takiego podania należy załączyć zgodę promotora lub

2.              podanie o powtarzanie semestru. 

 

Takie podania należy złożyć nie później niż do 30 września. Brak złożenia podania we wskazanym terminie będzie wiązał się z rozpoczęciem procedury skreślenia z listy studentów.  

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy na adres: cos@ignatianum.edu.pl