Strona główna Wydział Pedagogiczny Studia Studia podyplomowe Instytut Nauk o Wychowaniu Charakterystyka studiów Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi


Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

Charakterystyka: Studia kwalifikacyjne, wymagane przygotowanie pedagogiczne.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji i wychowania osób z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi.

Cel studiów: Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności 
i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji i wychowania osób z autyzmem zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi.

 

Opłaty: 1800 za semestr

Czas trwania: 3 semestry

Terminy zajęć: wybrane terminy: w piątki od godz. 15.00 do 20 oraz w soboty od 8.00 do 19.30.

 

Istnieje możliwość otrzymania min. 50% zwrotu  kosztów związanych z realizowanym przez nauczycieli doskonaleniem zawodowym zgodnie z regulaminem określającym zasady udzielania dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie o którym mówi  Zarządzenie nr 742/2016  Prezydenta Miasta Krakowa z 29 marca 2016 r. O dofinansowanie mogą się starać nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Dofinansowanie