Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat WUP Kraków ogłosił nabór na doradcę zawodowego/doradcę zawodowego stażystę w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.


27.09.2022

WUP Kraków ogłosił nabór na doradcę zawodowego/doradcę zawodowego stażystę w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór zewnętrzny

na doradcę zawodowego/doradcę zawodowego stażyste w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

 

Nabór aplikacji trwa do dnia 06 października 2022 r. (liczy się data wpływu).

Miejsce pracy: Miechów  

 

Oferty pracy w WUP | BIP Małopolska - WUP Krakow

Szczegółowe informacje na temat wymagań, dokumentów oraz trybu i terminu składania  ofert  zawarto w ogłoszeniu, które dostępne są na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUP - Kraków, Plac na Stawach 1 - parter.