Strona główna Centrum Obsługi Studenta Komunikaty Zapisy na przedmioty opcjonalne w USOSweb


18.09.2021

Zapisy na przedmioty opcjonalne w USOSweb


Szanowni Studenci,
informujemy o zbliżającym sie terminie zapisów na przedmioty opcjonalne. Zapisy dla poszczególnych kierunków studiów odbędą się w następujących terminach:
 
Kierunek
Czas na dokonanie zapisu
Przedmioty opcjonalne
 
Administracja I st. stacjonarne - semestr 3
 
20.09.2021 r. godz. 11:00 - 23.09.2021 godz. 23:59
 
Studenci wybierają jeden wykład opcjonalny w języku polskim z dwóch dostępnych:
1. Polska i Europa - dwa archetypy kultury politycznej
lub
2. Ruchy miejskie w perspektywie teoretycznej
 
Administracja I st. stacjonarne - semestr 5
20.09.2021 r. godz. 11:00 - 23.09.2021 godz. 23:59
Studenci wybierają:
jeden wykład opcjonalny w języku angielskim z dwóch dostępnych
1.Labour Law: Council of Europe
lub
2.Introduction to Biopolitics
dwa konwersatoria w języku polskim z trzech dostępnych
1. Polska polityka zagraniczna 1989-2021
lub
2.Infrastuktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa Państwa
lub
3.Polityka historyczna w Polsce
jeden wykład w języku polskim z dwóch dostępnych
1.Źródła współczesnego ładu międzynarodowego i źródła konfliktów
lub
2. Dobra osobiste w administracji publicznej
Administracja II st. stacjonarne - semestr 3
 
20.09.2021 r. godz. 8:00 - 23.09.2021 godz. 23:59
 
Studenci wybierają:
jedno konwersatorium w języku polskim z dwóch dostępnych
1.Konwersatorium fakultatywne w języku polskim
lub
2. - Problemy analizy politycznej
jeden przedmiot z dwóch dostępnych
1.Polityka kulturalna jako polityka public
lub
2.Planowanie przestrzenne jako polityka publiczna
Nauki o polityce I st.- semestr 5
20.09.2021 r. godz. 8:00 - 23.09.2021 godz. 23:59
Studenci wybierają jeden wykład opcjonalny w języku polskim z dwóch dostępnych:
1. Religia a polityka
lub
2. Kryzys demokracji liberalnej
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I st. - semestr 3
20.09.2021 r. godz. 8:00 - 23.09.2021 godz. 23:59
Studenci wybierają dwa wykłady opcjonalne w języku polskim z trzech dostępnych:
1. Nowe technologie w stosunkach międzynarodowych
lub
2. Wykład monograficzny
lub
3. Współczesne problemy polskich miast
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I st.- semestr 5
20.09.2021 r. godz. 8:00 - 24.09.2021 godz. 23:59
Seminarium dyplomowe licencjackie cz.I
Studenci wybierają jedną grupę z 4 dostępnych.
Pedagogika I st. stacjonarne - 5 semestr
21.09.2021r. godz. 8:00 – 24.09.2021 r. godz. 23:59
Studenci wybierają jeden wykład opcjonalny w języku obcym angielskim z dwóch dostępnych:
1. Comparative educational studies
Lub
2. Character Education
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie stacjonarne - 7 semestr
21.09.2021r. godz. 8:00 – 24.09.2021 r. godz. 23:59
Seminarium dyplomowe magisterskie cz.I
Studenci wybierają jedną grupę z 7 dostępnych.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I st. - semestr 3
21.09.2021r. godz. 11:00 – 24.09.2021 r. godz. 23:59
Studenci wybierają jeden wykład z dwóch dostępnych
1.Dziedzictwo kulturowe Kresów
lub
2.Europejskie miasta kultur
Dziennikarstwo i komunikacja społęczna II st.  - semestr 3
21.09.2021r. godz. 11:00 – 24.09.2021 r. godz. 23:59
Studenci wybierają jeden wykład z dwóch dostępnych
1.Mistrzowie eseju
lub
2.Mistrzowie wywiadu
Kulturoznawstwo I st.- semestr 3
22.09.2021 r. godz. 11:00 – 25.09.2021 r. godz. 23:59
Studenci wybierają po jednym wykładzie opcjonalnym z dwóch dostępnych par przedmiotów (łącznie student wybiera 2 wykłady:
1. Dzieje muzyki polskiej lub Arcydzieła muzyki światowej
2. Arcydzieła kina światowego lub Współczesne kino polski
Kulturoznawstwo I st. - semestr 5
22.09.2021 r. godz. 08:00 – 25.09.2021 r. godz. 23:59
Studenci wybierają jeden wykład opcjonalny z dwóch dostępnych:
1. Kultura i kryzys
lub
2. Kultura i przemoc – kultura wobec konfliktu
Kuluroznawstwo II st.  - 1 semestr
22.09.2021 r. godz. 08:00 – 25.09.2021 r. godz. 23:59
Studenci wybierają jeden wykład opcjonalny z dwóch dostępnych
1. Arcydzieła literatury polskiej
lub
2. Arcydzieła literatury światowe
Psychologia studia stacjonarne - 5 semestr
22.09.2021 r. godz. 08:00 – 25.09.2021 r. godz. 23:59
Studenci wybierają jedną grupę proseminarium spośród ośmiu dostępnych.
Psychologia studia niestacjonarne - 5 semestr
22.09.2021 r. godz. 08:00 – 25.09.2021 r. godz. 23:59
Studenci wybierają jedną grupę proseminarium spośród trzech dostępnych oraz jeden wykład obieralny.
Psychologia studia stacjonarne - 7 semestr
22.09.2021 r. godz. 08:00 – 25.09.2021 r. godz. 23:59
Studenci wybierają jedną grupę seminarium spośród ośmiu dostępnych oraz jeden wykład obieralny oraz jeden wykład obieralny.
Psychologia studia niestacjonarne - 7 semestr
22.09.2021 r. godz. 08:00 – 25.09.2021 r. godz. 23:59
Studenci wybierają jedną grupę seminarium spośród pięciu dostępnych oraz jeden wykład obieralny
Psychologia studia stacjonarne i niestacjonarne - 9 semestr
22.09.2021 r. godz. 08:00 – 25.09.2021 r. godz. 23:59
Studenci wybierają 1 wykład obieralny i 1 konwersatorium obieralne.
Administracja I st. niestacjonarna - semestr 3
23.09.2021  r. godz. 8:00– 26.09.2021 r. godz. 23:59
Studenci wybierają jeden wykład w języku polskim z dwóch dostępnych
1.Polskie Państwo Podziemne
lub
2.Polityka historyczna w Polsce
Administracja I st. niestacjonarne  - semestr 5
23.09.2021  r. godz. 8:00– 26.09.2021 r. godz. 23:59
Studenci wybierają:
dwa konwersatoria z trzech dostępnych
1.Podstawy logistyki w przedsiębiorstwie
2.Infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa Państwa
3.Polskie Państwo Podziemne
dwa wykłady w języku polskim z trzech dostępnych
1.Zielona transformacja
2.Elementy polityki przestrzennej
3. Idea Unii Europejskiej
Administracja II st. niestacjonarne - 3 semestr
23.09.2021  r. godz. 8:00– 26.09.2021 r. godz. 23:59
Studenci wybierają:
jedno konwersatorium w języku polskim z dwóch dostępnych
1.Dzieje mediów
lub
2. Ochrona własności intelektualnej w instytucjach publicznych (wybrane zagadnienia)
jeden wykład obieralny z dwóch dostępnych
1.Polityka kulturalna jako polityka publiczna
lub
2.Planowanie przestrzenne jako polityka publiczna
Przypominamy, że brak zapisu na zajęcia będzie skutkował niedoborem punktów ECTS a w konsekwencji, brakiem możliwości zaliczenia semestru.
W razie problemów prosimy o kontakt mailowy z Centrum Obsługi Studenta (cos@ignatianum.edu.pl).
 

INSTRUKCJA DOKONYWANIA ZAPISÓW

Zapisy na zajęcia_AIK.pdf