16.01.2019

Druga wizyta studyjna - 18.01.2019


W najbliższy piątek 18 stycznia 2018 r. odbędzie się druga wizyta studyjna w ramach przedmiotu: Informacyjne i publicystyczne gatunki dziennikarskie. Bardzo proszę studentów z wszystkich czterech grup o zebranie się w holu przy wejściu głównym do Ignatianum punktualnie o godz. 8.00. Piątkowa wizyta studyjna odbędzie się w miejsce zajęc z tego przedmiotu przewidzianych tego dnia dla poszczególnych grup w innych godzinach.