Harmonogramy zajęć

SEMESTR LETNI 2020/2021

INSTYTUT FILOZOFII/Institute of Philosophy
INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA/Institute of Cultural Studies
STUDIA I STOPNIA:
 • TURYSTYKA I REKREACJA/Tourism and Recreation
 • KULTUROZNAWSTWO/Cultural Studies
 

STUDIA II STOPNIA:

 • KULTUROZNAWSTWO/Cultural Studies
INSTYTUT DZIENNIKARSTWA/Institute of Journalism
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA/Journalism and Social Communication
STUDIA I STOPNIA:
 
STUDIA II STOPNIA:
INSTYTUT PSYCHOLOGII/Institute of Psychology
INSTYTUT NAUK O WYCHOWANIU/Institute of educational sciences

STUDIA I STOPNIA:

 • PEDAGOGIKA, STUDIA STACJONARNE/Pedagogy
 • PEDAGOGIKA, STUDIA NIESTACJONARNE
 • PRACA SOCJALNA, STUDIA STACJONARNE/Social Work
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE
 • EKSPERYMENTALNY PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

6 III PPpMS - P 
[Pobierz] [Otwórz]

 • PEDAGOGIKA, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE/Pedagogy
 
STUDIA II STOPNIA:
 • PEDAGOGIKA, STUDIA STACJONARNE/Pedagogy
 • PEDAGOGIKA, STUDIA NIESTACJONARNE
 • PRACA SOCJALNA, STUDIA STACJONARNE/Social Work

4 II PPsUS 
[Pobierz] [Otwórz]

 • PRACA SOCJALNA, STUDIA NIESTACJONARNE

4 II PPsUN 
[Pobierz] [Otwórz]

INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI/Institute of Political and Administrative Science

STUDIA I STOPNIA, STACJONARNE

 • NAUKI O POLITYCE/Political Science
 • ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA/Administration and Public Policy
 • ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ/Management and ICT in the Public Sector
 
STUDIA I STOPNIA, NIESTACJONARNE:
INSTYTUT NEOFILOLOGII/Institute of Modern Languages

FILOLOGIA ANGIELSKA/English Philology

 

STUDIA I STOPNIA, STACJONARNE:

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, STACJONARNE: