Informacje praktyczne

USOS
Wirtualna Uczelnia

WIRTUALNA UCZELNIA

Wirtualna Uczelnia dostępna jest pod adresem: http://wu.ignatianum.edu.pl

 

Najczęściej zadawane pytania:

1. Jak mogę zalogować się do WU?

Loginem jest nr klienta, poprzedzony małą literą "s". Podczas pierwszego logowania każdy student ustanawia sobie swoje hasło.

2. Nie pamiętam loginu/hasła do logowania

Na tej stronie możesz je samodzielnie zresetować. Jeżeli z jakiś powodów to się nie uda skontaktuj się z sekretariatem osobiście lub telefonicznie. Przy kontakcie telefonicznym zostaniesz poproszony o "kod aktywacji" w celu potwierdzenia tożsamości osoby dzwoniącej.

3. Znam login do WU, a nie pamiętam do platformy e-learningowej lub sieci WiFi

Ten sam login i to samo hasło jest potrzebne do zalogowania się do WU, platformy e-learningowej i sieci WiFi.

4. Mam problem z uruchomieniem kursu e-learnignowego

Rozwiązanie tego i innych problemów związanych z elearningiem znajduje się pod tym linkiem.

5. Próbowałam logować się błędnym hasłem kilka razy, przypomniałam sobie poprawne hasło, ale nadal nie mogę się zalogować dlaczego?

System rejestruje nieudane próby logowania się do WU. Po szóstej próbie konto jest blokowane. Zgłoś się do sekretariatu aby odblokować konto.

6. Mam uwagi/sugestie/opinie na temat WU, gdzie mogę je przesłać?

Prosimy o kontakt z działem IT: it@ignatianum.edu.pl.

Poczta/Wifi

POCZTA/WIFI

Serwer poczty email dostępny jest pod łatwym do zapamiętania adresem: poczta.ignatianum.edu.pl lub pod: https://portal.microsoftonline.com

 

Aby uzyskać dostęp do nowego serwera należy:

 

1. zalogować się na stronie https://portal.microsoftonline.com za pomocą hasła tymczasowego otrzymanego SMSem.

2. ustalić swoje nowe hasło, (hasło powinno być tzw. silne)

 

Instrukcje:

Kurs Office Online, cz. 1 - Poznaj Office Online

Kurs Office Online, cz. 2 - Bezpieczeństwo Office Online

Kurs Office Online, cz. 3 - Czym jest OneDrive?

Kurs Office Online, cz. 4 - Aplikacje Office Online

Kurs Office Online, cz. 5 - Praca zespołowa

Kurs Office Online, cz. 6 - Word Online

Kurs Office Online, cz. 7 - CV w Word Online

Kurs Office Online, cz. 8 - Edycja PDF w Office Online

Kurs Office Online, cz. 9 - Poznaj Excel Online

Kurs Office Online, cz. 10 - Ankieta w Excel Online

Kurs Office Online, cz. 11 - PowerPoint Online

Kurs Office Online, cz. 12 - Poznaj OneNote

Kurs Office Online, cz. 13 - Poznaj Outlook.com

Kurs Office Online, cz. 14 - Przenieś się do Outlook.com

Kurs Office Online, cz. 15 - Kalendarz

 

Pytania:

e-mail: it@ignatianum.edu.pl

telefon: 123 999 600

 

 

Z dniem 14 maja 2018 zarządzeniem nr 55/2017/2018 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie wprowadzony został Regulamin korzystania z sieci bezprzewodowej Akademii Ignatianum w Krakowie (AIK).

Przypominamy,  że aby zalogować się do sieci WiFi należy połączyć się z punktem dostępowym „WiFi Ignatianum2”.

Loginem studenta jest identyfikator (NrKlienta)  poprzedzony małą literą s (np.: s12345). Natomiast loginem dydaktyków jest dotychczasowy identyfikator poprzedzony małą literą p. Pracownicy adminsitracji logują sie za pomocą loginu i hasła do komputera.

Hasło i login w przypadku Wirtualnej Uczelni, platformy elearningowej Moodle i sieci WiFi jest zawsze takie samo w każdym systemie. Przypomnienie loginu i zmianę hasła robimy samodzielnie za pomocą strony Jeżeli podczas próby zalogowania się do Wirtualnej Uczelni wyświetlił się komunikat że konto zostało zablokowane to należy zgłosić się w sekretariacie osobiście lub telefonicznie (podając kod autoryzacji).

Dodatkowe lektoraty

PODANIA DO MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM JĘZYKÓw OBCYCH

Ogólne podanie do Kierownika MSJO

 

Podanie do Kierownika MSJO ws. dodatkowego lektoratu

Do podania należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu za dodatkowy lektorat. Uiszczenie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem i zaakceptowaniem podania.

 

Oświadczenie o realizowaniu lektoratu na innej uczelni/innym kierunku

Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE:

Student do 26 roku życia (pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu rodzica. To na rodzicu spoczywa obowiązek dopisania dziecka do własnego ubezpieczenia w miejscu pracy, w Urzędzie Pracy bądź ZUS-ie (w przypadku pobierania renty bądź emerytury). Jeśli student jest zatrudniony na umowę o pracę podlega ubezpieczeniu z tego tytułu.

 

Student po ukończeniu 26 roku życia (pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), podlega ubezpieczeniu w pierwszej kolejności z umowy o pracę, umowy zlecenia, bądź ubezpieczenia współmałżonka. Jeśli nie posiada żadnego z wymienionych tytułów to obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Uczelni w której studiuje (dotyczy to równiez studentów studiów doktoranckich).

 

Student zgłasza się do Centrum Obsługi Studenta i Doktoranta w godzinach dyżurów, z ważną legitymacją studencką, dowodem osobistym oraz wypełnionym wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem załączonym poniżej. Utrata statutu studenta powoduje wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego. Student ma również obowiązek poinformować na piśmie o każdej zmianie powodującej uzyskanie nowego tytułu do ubezpieczenia lub utraty statusu studenta w terminie do 7 dni. Dokumenty, o których mowa powyżej student składa w Centrum Obsługi Studenta i Doktoranta.

 

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym

Wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego

E-learning
Bilety okresowe

BILETY OKRESOWE

Każdy student naszej Uczelni ma możliwość posiadania biletu okresowego na swojej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Zgodnie z umową pomiędzy nasza Uczelnia, a MPK w Krakowie z dnia 9 lutego 2009 roku, aby aktywować legitymacje studencką jako nośnik Krakowskiej Karty Miejskiej należy udać się do jednego z Punktów Sprzedży Biletów Okresowych i tam okazać dowód osobisty oraz ważna legitymację studencką. Po weryfikacji danych zostanie wgrana funkcjonalność KKM na ELS oraz zakodowany pierwszy bilet (łącznie z ulgą). Od tej pory można już kupować bilety okresowe w dowolnym automacie do obsługi KKM, ich lista i lokalizacje znajdują się pod tym linkiem.

Szczegółowe informacje o KKM dostępne są na stronie: http://www.kkm.krakow.pl/


Najczęściej zadawane pytania:

 

1. W jaki sposob MPK weryfikuje date ważnosci ELS?

Jeżeli jest to ELS na podstawie hologramu, jednocześnie w przypadku, kiedy np. hologram ma datę ważności do 31.03.2011 i student chce kupić bilet właśnie 31.03.2011 pracownik mu ten bilet sprzedaje, gdyż w tym dniu ma do tego student prawo, natomiast z dniem 01.04.2011 jeżeli nie będzie miał nowego hologramu (co oznacza że nie ma prawa do ulgi) - będzie poruszał się bez ważnego biletu - ponieważ wazność jego ulgi wygasa z dniem 31.03.2011. W takim przypadku jeżeli kontroler sprawdzi ważność biletu i zobaczy, że legitymacja nie jest wazna taki pasażer zostanie ukarany mandatem.

2. Czy MPK czyta część stykowa ELS (weryfikuje elektroniczne ważność ELS)?

MPK S.A. nie weryfikuje ważności legitymacji poprzez odczyt części stykowej karty.

3. W jaki sposób automat do sprzedaży biletów weryfikuje ważność ELS?

W automacie zawsze pojawia się mozliwość kupna biletu ulgowegi i biletu bez ulgi. W automacie nie ma sprawdzania ważności legitymacji studenckiej. Student sam musi być świadomy tego co kupuje, jak długo jego legitymacja jest ważna i jakie wynikają z tego konsekwencje.

4. W jaki sposób kontrolerzy weryfikują uprawnienia studentów do przejazdów ulgowych?

Weryfikują po pierwsze, czy legitymacja jest zgodna z rozporzadzeniem ministerstwa -  ELS musi mieć hologram stwierdający ważność legitymacji.

5. Zgubiłam/zniszczyłam ELS, Uczelnia wydała mi duplikat, w jaki sposób mogę odzyskać mój bilet miesieczny?

Udaj sie z dowodem osobistym oraz duplikatem ELS do jednego z punktów sprzedaży biletów i poproś o aktywacje KKM i wgranie posiadanego biletu na ELS.