Informacje praktyczne

USOS
Poczta/Wifi

POCZTA/WIFI

Serwer poczty email dostępny jest pod łatwym do zapamiętania adresem: poczta.ignatianum.edu.pl lub pod: https://portal.microsoftonline.com

 

Aby uzyskać dostęp do nowego serwera należy:

 

1. zalogować się na stronie https://portal.microsoftonline.com za pomocą hasła tymczasowego otrzymanego SMSem.

2. ustalić swoje nowe hasło, (hasło powinno być tzw. silne)

 

Instrukcje:

Kurs Office Online, cz. 1 - Poznaj Office Online

Kurs Office Online, cz. 2 - Bezpieczeństwo Office Online

Kurs Office Online, cz. 3 - Czym jest OneDrive?

Kurs Office Online, cz. 4 - Aplikacje Office Online

Kurs Office Online, cz. 5 - Praca zespołowa

Kurs Office Online, cz. 6 - Word Online

Kurs Office Online, cz. 7 - CV w Word Online

Kurs Office Online, cz. 8 - Edycja PDF w Office Online

Kurs Office Online, cz. 9 - Poznaj Excel Online

Kurs Office Online, cz. 10 - Ankieta w Excel Online

Kurs Office Online, cz. 11 - PowerPoint Online

Kurs Office Online, cz. 12 - Poznaj OneNote

Kurs Office Online, cz. 13 - Poznaj Outlook.com

Kurs Office Online, cz. 14 - Przenieś się do Outlook.com

Kurs Office Online, cz. 15 - Kalendarz

 

Pytania:

e-mail: it@ignatianum.edu.pl

telefon: 123 999 600

 

 

Z dniem 14 maja 2018 zarządzeniem nr 55/2017/2018 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie wprowadzony został Regulamin korzystania z sieci bezprzewodowej Akademii Ignatianum w Krakowie (AIK).

Przypominamy,  że aby zalogować się do sieci WiFi należy połączyć się z punktem dostępowym „WiFi Ignatianum2”.

Loginem studenta jest identyfikator (NrKlienta)  poprzedzony małą literą s (np.: s12345). Natomiast loginem dydaktyków jest dotychczasowy identyfikator poprzedzony małą literą p. Pracownicy adminsitracji logują sie za pomocą loginu i hasła do komputera.

Hasło i login w przypadku Wirtualnej Uczelni, platformy elearningowej Moodle i sieci WiFi jest zawsze takie samo w każdym systemie. Przypomnienie loginu i zmianę hasła robimy samodzielnie za pomocą strony Jeżeli podczas próby zalogowania się do Wirtualnej Uczelni wyświetlił się komunikat że konto zostało zablokowane to należy zgłosić się w sekretariacie osobiście lub telefonicznie (podając kod autoryzacji).

Dodatkowe lektoraty

PODANIA DO MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM JĘZYKÓw OBCYCH

Ogólne podanie do Kierownika MSJO

 

Podanie do Kierownika MSJO ws. dodatkowego lektoratu

Do podania należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu za dodatkowy lektorat. Uiszczenie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem i zaakceptowaniem podania.

 

Oświadczenie o realizowaniu lektoratu na innej uczelni/innym kierunku

Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE:

Student do 26 roku życia (pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu rodzica. To na rodzicu spoczywa obowiązek dopisania dziecka do własnego ubezpieczenia w miejscu pracy, w Urzędzie Pracy bądź ZUS-ie (w przypadku pobierania renty bądź emerytury). Jeśli student jest zatrudniony na umowę o pracę podlega ubezpieczeniu z tego tytułu.

 

Student po ukończeniu 26 roku życia (pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), podlega ubezpieczeniu w pierwszej kolejności z umowy o pracę, umowy zlecenia, bądź ubezpieczenia współmałżonka. Jeśli nie posiada żadnego z wymienionych tytułów to obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Uczelni w której studiuje (dotyczy to równiez studentów studiów doktoranckich).

 

Student zgłasza się do Centrum Obsługi Studenta w godzinach dyżurów, z ważną legitymacją studencką, dowodem osobistym oraz wypełnionym wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem załączonym poniżej. Utrata statutu studenta powoduje wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego. Student ma również obowiązek poinformować na piśmie o każdej zmianie powodującej uzyskanie nowego tytułu do ubezpieczenia lub utraty statusu studenta w terminie do 7 dni. Dokumenty, o których mowa powyżej student składa w Centrum Obsługi Studenta.

 

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym

Wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego

E-learning