Informator dla doktorantów

 KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK

adres e-mail: janusz.smolucha@ignatianum.edu.pl 

tel. kom. 669 003 580

Terminy dyżurów w r. ak. 2019/2020:

czwartek: godz. 15.30-16.30 

piątek: godz. 15.30-16.30 (w terminach: 28/02, 27/03, 24/04, 08/05, 22/05, 06/06) 

 Wszystkie dyżury odbywają się w pokoju 208

 

 

W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIEKANATEM WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO  

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

tel. 123 999 520

e-mail: dziekanwf@ignatianum.edu.pl

Kierownik Dziekanatu Wydziału Filozoficznego:

mgr Anna Zwiercan-Witkowska

tel. 123 999 510

e-mail: anna.zwiercan-witkowska@ignatianum.edu.pl   

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

pod koniec 2016 roku uruchomiona została nowa strona doktorancka, znajdująca się pod adresem: http://zycienaukoweikulturalne.ignatianum.edu.pl/ 

Impulsem dla stworzenia niniejszej witryny była chęć promocji wszelkich działań o charakterze naukowym i kulturalnym, w jakie włączeni są doktoranci i studenci Akademii Ignatianum w Krakowie.  

W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy i przesyłania swoich uwag/propozycji co do funkcjonowania witryny na adres mailowy: doktoranci.akademiaignatianum@gmail.com