Strona główna Rekrutacja INFORMATOR DLA KANDYDATA


INFORMATOR DLA KANDYDATA

Studenci Akademii Ignatianum mogą skorzystać z usług i pomocy następujących podmiotów:

 

Akademickie Biuro Karier

które gwarantuję m.in. możliwość skorzystania z usługi doradcy zawodowego

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

oferuje pomoc dla osób dotkniętych różnymi rodzajami niepełnosprawności

Biuro Stypendialne

daje możliwość wnioskowania m.in. o stypendium naukowe, socjalne lub dla osób niepełnosprawnych

Biuro Współpracy Międzynardowej

 koordynuje m.in. wymianę akademicką w ramach Programu “Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe”

Rektorat

umożliwia  wsparcie studentom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej
wspomaga studencką działalnością naukową, kulturalną, sportową i rekreacyjną pod okiem Prorektora ds. Studenckich

Biblioteka AIK

daje możliwość wypożyczenia literatury naukowej oraz skorzystania z czytelni

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

głównym zadaniem jest kształcenie studentów w zakresie języków obcych

Samorząd Studencki i Samorząd Doktorantów

integruje społeczność akademicką i zachęca każdego studenta i doktoranta do aktywnego zaangażowania się w działalność społeczną podczas studiów w AIK

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

zadaniem Poradni jest diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, poradnictwo, pomoc psychologiczna, coaching, logopedia oraz psychoterapia krótkoterminowa

Koła Naukowe AIK

AIK posiada bogatą ofertę kół naukowych dla każdego studenta

Stowarzyszenie Absolwentów Ignatianum

jeżeli studiowałeś w AIK i chcesz utrzymywać kontakt ze swoją Uczelnią

Wspólnota Akademicka Jezuitów (WAJ)

 opierając się na duchowości ignacjańskiej, WAJ poponuje studentom wszystkich krakowskich uczelni różne sposoby na pogłębianie relacji z Bogiem

Strefa Gastronomiczna na AIK

Lunch Bar "Veni" na poziomie -1