Instytut Dziennikarstwa

Instytut Dziennikarstwa jest jednostką naukowo-dydaktyczną wchodzącą w skład Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. W ramach Instytuty działają dwie Katedry: Katedra Ewangelizacji Medialnej oraz Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej.

Oferta Instytutu Dziennikarstwa w zakresie dydaktyki jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb rynkowych. Obecnie, na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prowadzone są studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym oraz studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim. 

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, studia I stopnia, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego. Student zdobywa także interdyscyplinarną wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej i autorskiego, marketingu i public relations, a także sztuki, kultury, etyki. Poznaje zasady budowania przekazu wizualnego w oparciu o techniki cyfrowe oraz zdobywa kompetencje w zakresie projektowania serwisów internetowych, projektowania dla marketingu, przygotowywania kampanii promocyjnych, kreatywnego realizowania prac artystycznych. 

 

Studenci kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia, mają do wyboru ścieżki kształcenia:

·       dziennikarstwo prasowe

·       dziennikarstwo radiowe

·       dziennikarstwo telewizyjne 

·       dziennikarstwo internetowe.

 

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia, jest przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego we wszystkich typach i rodzajach mediów masowych (prasa, radio, telewizja, Internet). Posiada wiedzę umożliwiającą kierowanie i zarządzanie w instytucjach medialnych. Absolwent uzyskuje także podstawowe umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną. Może także podjąć pracę w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, komórkach PR struktur administracyjnych, instytucjach samorządów lokalnych, jednostkach samorządowych i urzędach (w działach komunikacji, promocji), biurach rzecznika prasowego, biurach poselskich i sztabach wyborczych, instytucjach kultury, organizacjach non-profit.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, studia II stopnia, to studia o profilu ogólnoakademickim ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego. Student zdobywa także interdyscyplinarną wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej i autorskiego, marketingu i public relations, a także sztuki, kultury, etyki. Poznaje zasady budowania przekazu wizualnego w oparciu o techniki cyfrowe oraz zdobywa kompetencje w zakresie projektowania serwisów internetowych, projektowania dla marketingu, przygotowywania kampanii promocyjnych, kreatywnego realizowania prac artystycznych.

Studenci kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia, mają do wyboru ścieżki kształcenia:

·       dziennikarstwo w mediach cyfrowych

·       dziennikarstwo śledcze

·       dziennikarstwo międzykulturowe.

 

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia, jest przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego we wszystkich typach i rodzajach mediów masowych (prasa, radio, telewizja, Internet). Posiada wiedzę umożliwiającą kierowanie i zarządzanie w instytucjach medialnych. Absolwent uzyskuje także podstawowe umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną. Może także podjąć pracę w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, komórkach PR struktur administracyjnych, instytucjach samorządów lokalnych, jednostkach samorządowych i urzędach (w działach komunikacji, promocji), biurach rzecznika prasowego, biurach poselskich i sztabach wyborczych, instytucjach kultury, organizacjach non-profit.