12.12.2020

Instytut Filozofii zaprasza do udziału w debatach filozoficznych!


Instytut Filozofii AIK powrócił po wakacjach do idei organizowania comiesięcznych debat filozoficznych na temat ważnych dla naszego środowiska książek, szczególnie tych opublikowanych przez naszych pracowników. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią, debaty zaplanowane na semestr zimowy 2020/21 odbywają się w formie on-line.

Pierwsza z debat pod tytułem „Byt i proces. Wokół przemian nowożytnej metafizyki” odbyła się 27.10.2020 a przyczynkiem do niej stała się monografia prof. Bogusława Pazia (UWr) pt. „Przemiany nowożytnej metafizyki w ontologię: od Suareza do Kanta” (W-wa IFiS PAN, 2019). Autor analizował w niej m.in. filozofię jezuicką, także polską (Jan Morawski SJ, Franciszek Suarez SJ). W dyskusji prowadzonej przez dr Jacka Poznańskiego SJ uczestniczyli pracownicy Instytutu Filozofii: dr hab. Jacek Surzyn, dr hab. Piotr Duchliński, dr hab. Bogdan Lisiak SJ oraz prof. Stanisław Ziemiański SJ, emerytowany profesor AIK.

Druga z zaplanowanych debat pod tytułem „Biopolityka ulepszania człowieka: utopia czy dystopia?” miała miejsce 17.11.2020 a punktem wyjścia do dyskusji była książka dr hab. Anny Bugajskiej pt. „Engineering Youth: the evantropian project in young adult dystopias”(K-ów WAM, 2019). Wśród zaproszonych gości znaleźli się prof. Barbara Klonowska (KUL), prof. Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL), dr Michał Palmowski (UJ) i dr Grzegorz Kubiński (UP) a debacie przewodniczył dr hab. Piotr Duchliński (AIK). Dyskusja ukazała naglącą potrzebę wielowymiarowej poważnej refleksji nad ideą technologicznego ulepszania człowieka, która coraz bardziej staje się rzeczywistością.

17 grudnia 2020 r. Instytut Filozofii serdecznie zaprasza do udziału online w debacie poświęconej współczesnej kondycji polskiej filozofii chrześcijańskiej. Inspiracją dla tego spotkania jest wydanie „Przewodnika po polskiej filozofii chrześcijańskiej w XX i XXI wieku” (WN Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2020) pod redakcją Piotra Mazura, Piotra Duchlińskiego i Pawła Skrzydlewskiego. Jest to publikacja wieńcząca serię monografii wydanych w ramach projektu „Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku”, finansowanego przez MNiSW, i realizowanego przez Instytutu Filozofii AIK we współpracy z 47 badaczami z kraju i zagranicy.

Za organizację debat odpowiada dr Magdalena Kozak, a stroną techniczną zajmuje się student filozofii, Marek Krzysztofiak SJ.

Magdalena Kozak