Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Twój adres e-mail:
Treść wiadomości:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków ("My"), dostępna pod danymi kontaktowymi (e-mail: rektorat@ignatianum.edu.pl, tel.: 123 999 502). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: iod@ignatianum.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy nami a Tobą, przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z nami przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom państwowym. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami.


Biuro Rekrutacji Akademii Ignatianum w Krakowie

pok. 302 (piętro 2)

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

tel: (12) 3999 699 (na czas trwania zagrożenia epidemicznego nieczynny)

e-mail: rekrutacja@ignatianum.edu.pl

 

 
[Mapa dojazdu do AIK]

 

Godziny przyjęć w Biurze Rekrutacji  AIK poniedziałek-piątek - godz. 09:00 -13:00

ŚRODA - DZIEŃ WEWNĘTRZNY

 

telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00

Zapraszamy do odwiedzenia grupy dla Kandydatów na studia w Akademii Ignatianum w Krakowie:

"KANDYDACI na studia w AIK