Kontakty do Jednostek Uczelni

Poniżej kontakty e-milowe do poszczególnych Jednostek Uczelni.

Kontakty do Sekretariatów Instytutów znajdują się pod adresem:

https://www.ignatianum.edu.pl/dyzury-sekretariatow