Turystyka międzynarodowa

Czego się nauczysz?

- posiądziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie nowoczesnych strategii działania i funkcjonowania firm i instytucji branży turystycznej;

- będziesz świetnie rozumiał, dlaczego przedstawiciele poszczególnych narodów w przypadku niektórych tematów myślą podobnie, a w innych zupełnie odmiennie;

- poznasz wszystko to, co dla mieszkańca każdej części świata jest ważne i świadczy o jego tożsamości;

- będziesz przygotowany do pełnienia różnych funkcji w pracy na rynku turystycznym, w tym nabędziesz umiejętności formułowania propozycji oferty turystycznej;

- jeśli uznasz, że warto pogłębiać badania naukowe dotyczące danej części świata, będziesz do tego przygotowany i wyposażony w odpowiednie narzędzia poznawcze.

Gdzie znajdziesz pracę?

Studia pozwolą na lepsze odnalezienie się na rynku pracy wszędzie tam, gdzie dochodzi do współpracy między przedstawicielami różnych krajów i narodów. Czy będzie to droga dyplomacji, kontakty samorządów terytorialnych, czy prywatny biznes, w każdym z tych przypadków znajomość kultury, zwyczajów i uwarunkowań historycznych zbliża, przyspiesza przełamanie barier i umożliwia lepsze porozumienie. W dobie dużej mobilności, także turystycznej, zmienia się profil wielu przedsiębiorstw i instytucji, które coraz bardziej poszukują trwałych kontaktów z innymi instytucjami i przedsiębiorstwami na całym świecie. Wychodzimy naprzeciw tym tendencjom.