Kulturoznawstwo_Turystyka międzynarodowa

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ:

- pogłębisz całą wiedzę i umiejętności, które nabywają studenci I stopnia tej specjalności

- będziesz potrafił dokonywać badań i analiz naukowych oraz publikować ich wyniki

- będziesz posiadał zdolności animatora turystycznego o szerokiej elastyczności

- zdobędziesz wiedzę, która umożliwi osadzenie aktywności w branży turystycznej w szerokim kontekście historyczno-kulturowym i zwiększy tym samym twą kreatywność zawodową

GDZIE PODEJMIESZ PRACĘ:

Dla kulturoznawców specjalizujących się w relacjach pomiędzy dziedzictwem kulturowym a gospodarką i ruchem turystycznym i posiadającym wykształcenie magisterskie istnieje rynek pracy nie tylko w postaci biur podróżybiura informacji turystycznej, jednostek gminnych i miejskich zajmujących się promocją i rozwojem turystyki, i wydawnictwach, ale będziesz przygotowany do pracy w jednostkach analitycznych zajmujących się prognozami rozwoju kraju i regionu, prognozowaniem ruchu turystycznego, i tworzeniem planów przestrzennego zagospodarowania. Będziesz posiadał zdolności kreowania produktu turystycznego w zależności od kulturowych preferencji turystów z różnych regionów świata.

Będziesz również przygotowany do pracy zawodowej związanej z prowadzeniem szkoleń lub pracą akademicką w obszarze styku zagadnień turystycznych i kulturowych.

 

Absolwent modułu specjalnościowego Turystyka międzynarodowa na kierunku Kulturoznawstwo  w Akademii Ignatianum w Krakowie:

  • posiada gruntowną wiedzę dotyczącą geografii historyczno-kulturowej Polski i świata

  • posiada pogłębioną wiedzę dotycząca nowych trendów w turystyce oraz animacji kulturowej ruchu turystycznego a także e-turystyki.

Absolwent modułu specjalnościowego Turystyka międzynarodowa posiada szereg umiejętności niezbędnych do pracy w sektorze turystyczno-kulturowym, a także do podjęcia pracy naukowej:

    • posiada zaawansowane umiejętności prowadzenia badań naukowych w zakresie turystyki kulturowej, potrafi kompetentnie przedstawić wyniki swoich badań i analiz dotyczących ruchu turystycznego,
    • posiada w stopniu zaawansowanym umiejętność animowania ruchu turystycznego z uwzględnieniem kontekst historyczno-kulturowego, społecznego i religijnego.

 

Absolwent modułu specjalnościowego Turystyka międzynarodowa aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, animując je, a także interesuje się aktualnymi trendami w turystyce kulturowej. Jest przygotowany do pracy i pełnienia różnych funkcji w sektorze związanym z turystyką kulturową, w tym w biurach i agencjach turystycznych, w instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego, jako pilot wycieczek, jako przewodnik.