Strona główna Uczelnia Komunikaty Praca Rektoratu w okresie letnim 2019


08.07.2019

Praca Rektoratu w okresie letnim 2019


Zgodnie§ 1. pkt 2  Zarządzenia nr 51/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2019 r., w terminie od 11 lipca do 30 sierpnia br. Rektorat będzie czynny w godzinach  8.00 -14.00.