05.12.2018

Projekty - zapraszamy do udziału!


Instytut Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Dyskusyjne Koło Naukowe „Kontrapunkt”,

serdecznie zapraszają do udziału w dwóch projektach:

Projekt „Społecznicy XXI wieku”

Cel Projektu: prezentacja działalności prospołecznej wybitnych osób ze świata nauki, kultury, mediów.

Czas realizacji: rok akademicki 2018/2019.

Koordynatorzy: dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie, mgr Katarzyna Daraż-Duda, opiekun naukowy Dyskusyjnego Koła Naukowego „Kontrapunkt”.

Współrealizator: Dyskusyjne Koło Naukowe „Kontrapunkt", reprezentowane przez pana Michała Lebiesta.

Kontakt: katarzyna.daraz-duda@ignatianum.edu.pl

 

Projekt „Portret profesjonalisty”

Cel Projektu: rozszerzenie działań na rzecz rozwoju zawodowego studentów poprzez realizację spotkań z praktykami, profesjonalistami w danym zawodzie (sektor kultury).

Czas realizacji: rok akademicki 2018/2019.

Koordynatorzy Projektu: dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie, mgr Katarzyna Daraż-Duda, opiekun naukowy Dyskusyjnego Koła Naukowego „Kontrapunkt”.

Współrealizator: Dyskusyjne Koło Naukowe „Kontrapunkt”, reprezentowane przez pana Michała Lebiesta.

Kontakt: katarzyna.daraz-duda@ignatianum.edu.pl

Projekty realizowane są w ramach działalności Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie.