Strona główna Strefa Pracownika Dział Kadr Komunikaty Rekrutacja wewnętrzna Centrum Obsługi Studenta i Doktoranta


02.02.2021

Rekrutacja wewnętrzna Centrum Obsługi Studenta i Doktoranta


Poszukujemy osoby na stanowisko: Kierownika COSiD

Celem wiodącym powstania Centrum obsługi studenta i doktoranta jest obsługa od kandydata do absolwenta Akademii Ignatianum w Krakowie.


Główne zadania Centrum obsługi studenta i doktoranta:

1. Rekrutacja w module IRK2 (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) oraz obsługa procesu rekrutacji.

2. Kompleksowa obsługa studenta.

3. Wydawanie dokumentów studentom I roku.

4. Prowadzenie korespondencji ze studentami.

5. Przyjmowanie podań i dalsze rozdysponowanie ich do odpowiednich sekretariatów

6. Obsługa i wypłacanie stypendiów i płatności. 

7. Obsługa dziekanatowa studentów . 

8. Obsługa procesu dyplomowania (wydruk, wydawanie dyplomów i suplementów).

9. Przygotowanie i obsługa wniosków, podań, ślubowania.

10. Wydawanie zaświadczeń o statusie studenta, wydawanie innych zaświadczeń przygotowanych przez sekretariaty.

11. Ankietowanie zajęć i prowadzących. 

12. Prowadzenie archiwum prac dyplomowych.

13. Przedłużanie ważności legitymacji.


Wymagania:

 

• Wykształcenie wyższe.

• Dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Word i Excel.

• Dokładność i dobra organizacja pracy.

• Zdolność szybkiego uczenia się.

• Umiejętność pracy w zespole.

• Umiejętności organizacyjne.

• Zaangażowanie i odpowiedzialność za realizowane zadania.

• Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą administracyjną na uczelni oraz znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego w zakresie odpowiadającym zadaniom na oferowanym stanowisku.


Osoby zainteresowane mogą aplikować na adres praca@ignatianum.edu.pl do 12 lutego br.