Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Stypendia Komunikaty Stawki stypendialne dla doktorantów


06.12.2018

Stawki stypendialne dla doktorantów


Stawki stypendialne dla doktorantów w roku akademickim 2018/2018

 

Wysokość miesięcznej kwoty stypendium dla najlepszych doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie:

 

Miesięczna kwota stypendium

 

700 zł

Wysokość miesięcznej kwoty stypendium socjalnego oraz zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki:

 

Miesięczny dochód na członka rodziny

 

Miesięczna wysokość stypendium

0–300,00 zł

800 zł

300,01–600,00 zł

600 zł

600,01–930 zł

400 zł

 

Wysokość miesięcznego dodatku do stypendium socjalnego – 150 zł.

 

Wysokość kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

 

Stopień niepełnosprawności

 

Miesięczna wysokość stypendium

lekki

500 zł

umiarkowany

600 zł

znaczny

800 zł

 

Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi – 1000 zł.