06.12.2018

Stawki stypendialne dla studentów


Stawki stypendialne dla studentów w roku akademickim 2018/2018

 

Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów Akademii Ignatianum w Krakowie:

Liczba przyznanych punktów

(średnia ocen + osiągnięcia)

Miesięczna wysokość stypendium

1-69 pkt

400 zł

70-89 pkt

500 zł

Powyżej 90 pkt

600 zł

 

 

 

Wysokość stypendium socjalnego oraz dodatku do stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki:

Miesięczny dochód netto na członka rodziny

Miesięczna wysokość stypendium

0-400

500 zł

400,01-700

400 zł

700,01-930,00

350 zł

 

Wysokość miesięcznego zwiększenia stypendium socjalnego – 200 zł

 

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

Stopień niepełnosprawności

Miesięczna wysokość stypendium

lekki

400 zł

umiarkowany

500 zł

znaczny

900 zł

 

 

Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi – 2000 zł.